fbpx
Bevordering van politieagenten in Suriname

De bevorderingen van politieagenten gebeurt veelal te laat. Waar dit aan ligt is niet geheel duidelijk. Echter zou het beter zijn om de politie te hervormen en met duidelijkere regels te komen omtrent de bevorderingen.

Financiën

Door het gebrek aan bijvoorbeeld geld laten bevorderingen op zich wachten. De KPS is te afhankelijk van zijn ministerie. Dit kan eenvoudig worden opgelost. Het ministerie van Justitie & Politie kan elke diender een quotum opleggen, die per jaar moet worden gehaald aan bekeuringen.

Door handhaving van verkeersovertreders vloeit er geld binnen. Dit vergt financieel management van de politie. Elk district moet op jaarbasis een aantal bekeuringen binnenhalen, die een streef geldbedrag moet binnen harken. Dit geld moet worden verdeeld, door enerzijds het korps en anderzijds het ministerie. Zo wordt het KPS financieel gezonder en moet geld worden gereserveerd voor bevorderingen, overwerk van dienders, en andere uitgaven.

Ook het ministerie van Justitie & politie wordt er beter van. Het ministerie vult hun begroting aan en is dan niet langer afhankelijk van de begroting die door de regering wordt vastgesteld.

KPS

Het Korps Politie Suriname moet op zoek gaan naar bronnen van inkomsten, die hun begroting verstevigen. De politie kan bijvoorbeeld ook gaan investeren in automatisering om bekeuringen digitaal vast te laten leggen. Het ministerie van Justitie & politie kan zijn dienders meer bevoegdheid toekennen om bekeuringen te innen. Hierdoor wordt het verkeer veiliger en kan er een betere doorstroom plaatsvinden.

De voertuigen van de dienders moeten bijvoorbeeld worden uitgerust met boordcomputers om kentekens na te kunnen trekken. Staat er een bekeuringen van meer dan drie overtredingen open, kan bijvoorbeeld het rijbewijs worden gevorderd, totdat het openstaande bedrag is voldaan.

Ministerie van Justitie & Politie

Het ministerie kan gebruik maken van een speciaal op te richten afdeling, waar de bekeuringen worden geïnd. Burgers die het niet eens zijn met de bekeuring, kunnen zich wenden tot de rechter, sectie Kanton.

Door alle bekeuringen te centraliseren is er een beter overzicht van de behaalde doelstellingen in de districten en kunnen er maatregelen worden genomen om de niet behaalde doelstellingen alsnog te realiseren en anderzijds kunnen de boordcomputers van de politie van deze informatie worden voorzien om de staande houding mogelijk te maken.

Het is aan te bevelen, dat alleen bij grote verkeersacties van de politie, ter plaatse kan worden betaald. Elke bekeuring dat bij een staande houding is opgelegd, moet worden betaald bij een centraal punt.

Uitbreiding verkeersacties

Het is aan te bevelen, dat ook andere overheidsorganen deelnemen aan de verkeersacties, denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Zij die een aanslag open hebben staan, moeten ter plaatse van de actie hun aanslag betalen of het voertuig moet worden gevorderd. Behoort het voertuig een ander toe, dan de schuldenaar, deze als rechtspersoon kan worden gegijzeld, zijnde een dwangmiddel om de openstaande aanslag alsnog te betalen. Ook de Belastingdienst genereert hierdoor hun inkomsten.

Bij grote evenementen als concerten en voetbaltoernooien, kan de Belastingdienst toeslaan, door proef steken iemand aan een controle te onderwerpen. Heeft men een aanslag open staan, moet deze ter plaatse worden betaald of wordt het voertuig gevorderd. Is de schuldenaar zonder voertuig gekomen, dan kan de schuldenaar worden gegijzeld, zijnde een dwangmiddel om de aanslag alsnog te betalen. Is het voertuig gevorderd, dan kan het voertuig op een openbare veiling worden verkocht om de openstaande aanslag te betalen.

Kortom de regering kan genoeg geld binnen harken om hun begroting en uitgaven te balanceren.

Meerjaren ontwikkelingsplan

Ik heb de regering tijdens mijn vakantie in december 2014 een meer jaren ontwikkelingsplan overhandigd, aan de persoon van mevrouw Simons. Als de regering het plan volgt, krijgen we een financieel gezonder Suriname. Hierin komen ook de belastingen aan de orde, de verkeersveiligheid, infrastructuur, gezondheid, onderwijs en buitenlandbeleid aan de orde.

Hiermee hoop ik dat het KPS hun dienders sneller kan gaan bevorderen op langer termijn en kan gaan investeren in automatisering en uitrusting van hun voertuigen.

Succes!

Jerrel Burleson

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…