Bevordering politieambtenaren in naast hogere rang en speciale diensten

GFC NIEUWSREDACTIE- Bij het Korps Politie Suriname (KPS) zijn een aantal politieambtenaren in naast hogere rang bevorderd.

Dit heugelijk feit heeft per structuur plaatsgevonden.

Van de structuur Human Resouce Management (HRM) zijn vier Majoors van politie bevorderd tot Onder Inspecteur politie, vijf Brigadiers van politie tot Majoors van politie en één rekruut van politie is aangesteld tot Hulp Agent van Politie 1e klasse.

Op de Politie Academie vonden de bevorderingen van de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), alwaar vijftien Majoors van politie bevorderd zijn tot Onder Inspecteurs, zevenentwintig Brigadiers tot Majoor van politie en vijf rekruten van politie aangesteld tot Hulp Agenten.

Het structuurhoofd van BZC, de commissaris van politie Cherida Dragman, de vertegenwoordiger van de Surinaamse Politie Bond, Hoofdinspecteur Revelino Eijck spraken de aanwezigen kort toe.

Ook in het ontspanningslokaal voor politieambtenaren werden wetsdienaren die te werk zijn gesteld onder de structuur Speciale Diensten bevorderd.

Negenentwintig Majoors van politie zijn bevorderd tot Onder Inspecteurs, drieënzestig Brigadiers tot Majoor van politie en drie rekruten van politie zijn Hulp Agenten geworden.

OOK INTERESSANT
Politieke enquêtes in Suriname geven vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid

De Commissaris van Politie, Eshita Hunte, en de voorzitter van de SPB, inspecteur Mielando Atompai, hebben de collegae kort toegesproken en gaven de bevorderden mee dat het werk samen gedaan moet worden.

De Regiocommandant Oost, Commissaris van politie Melvin Pinas, vierde dit heugelijk feit op zijn kabinet te Meerzorg. Vierendertig politieambtenaren zijn bevorderd in een naast hogere rang.

Onder leiding van de Gewestelijke Politie Commnandant (GPC) van Saramacca tevens waarnemend GPC Coronie zijn te Groningen 11 onderofficieren van politie werkzaam in de districten Saramacca en Coronie in naast hogere rang bevorderd. Vier Majoors van politie zijn bevorderd tot onderinspecteur van politie en zeven brigadiers tot majoor van politie.