fbpx

Bevolkingssituatie analyse, grondslag voor formuleren bevolkingsbeleid

GFC NIEUWS- Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft zich in de afgelopen periode ingespannen om de voorbereidingen met betrekking tot het te formuleren bevolkingsbeleid voor Suriname te treffen.

Voorafgaand aan de formulering is het noodzakelijk een Bevolkingssituatie analyse (BSA) uit te voeren.

“Met het oog op het transformatiebeleid van minister Mike Noersalim, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken overgaan tot het formuleren van een bevolkingsbeleid voor Suriname.

Voorafgaand aan de formulering van dit beleid, zal een BSA worden uitgevoerd. De uitvoering van de BSA heeft tot doel, een op bewijs gebaseerd beleid te formuleren. Daarnaast zal zij dienen als grondslag voor het Ontwikkelingsplan 2022-2026, zegt Michele Jules, beleidsmedewerker bij het Bureau Migratie en Integratie van BiZa.

“Het is een efficiënte werkwijze omdat we op basis van een analyse van het verleden en de huidige situatie beleid zullen formuleren.”

In november 2018 werd in samenwerking met de United Nation Population Fund (UNFPA) en Stichting Planbureau Suriname een BSA-workshop gehouden, waarbij diverse stakeholders zijn geïnformeerd over de uit te voeren BSA.

BEKIJK OOK
Dokter Muringen: elke keer als het kindje poept, meteen iets laten drinken

Jules geeft aan dat de stakeholders zelf de inhoud van de BSA hebben bepaald tijdens de workshop. Enkele onderwerpen die daarin voorkomen zijn migratie, gezondheidszorg, arbeid en onderwijs.

Inmiddels is het traject genaderd, waarbij de BSA ten uitvoer wordt gelegd. Op 6 augustus heeft de launch van de BSA plaatsgevonden.

De eerste sessie was bedoeld om de data availability matrix in te vullen en werd hierbij nagegaan welke gegevens reeds beschikbaar zijn en welke nog verzameld moeten worden ten behoeve van de analyse.

“Thans hebben diverse stakeholders hun data reeds aangeleverd en zal worden overgegaan tot de fase van het verifieerёren en analyseren van de data. Na de analyse zal een concept BSA-rapport worden geproduceerd die vervolgens het validatie traject zal moeten doorlopen”, aldus Jules.