Beurzenbeleid besproken bij bezoek ambassadeur Singapore aan Ferrier

De niet-residerende ambassadeur van Singapore geaccrediteerd bij de CARICOM, Karen Tan, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Het beurzenbeleid is besproken als onderdeel van de capaciteitsversterking die Singapore aanbiedt, op het gebied van: financiën, luchtvaart, vrouwenrechten en onderwijs.

Eén van de sectoren waarop de capaciteitsversterking zich richt is gericht is Onderwijs. De trainingen en beurzen zullen beschikbaar zijn voor zowel de publieke als private sector.

De ambassadeur heeft tijdens consultaties met verschillende instanties van gedachten gewisseld, met als doel de bestaande bilaterale relatie met de Republiek Suriname te versterken in de verschillende sectoren, waarin beiden landen belang bij hebben.