fbpx

Betrouwbare metingen binnen gezondheidssector van eminent belang

INGEZONDEN-Metrologie is de wetenschap van maten en gewichten en de toepassing ervan.

Het omvat alle theoretische en praktische aspecten van metingen en de meetonzekerheden, die hiermee gepaard gaan.

Het beïnvloedt de kwaliteit van het leven door het beschermen van de consument, het mede helpen conserveren van het milieu, alsmede het helpen bijdragen aan het rationeel gebruik van hulpbronnen.

Daarom is Metrologie in de gezondheidssector van eminent belang om de gezondheid van de samenleving te kunnen waarborgen.

Indien er een meet- en weegmiddel wordt gebruikt voor het meten van de gezondheid van de mens dient er gegarandeerd te worden dat de meetresultaten betrouwbaar zijn.

Op 20 mei wordt Wereld Metrologie dag herdacht. Dit jaar is gekozen voor het thema: “Measurement for Health”.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Waarom je 19 keer minder kans loopt om buiten besmet te raken met het coronavirus

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de wereld gezien de COVID-19 pandemie, is er gekozen voor dit thema om meer bewustwording te brengen bij de samenleving omtrent het belang van betrouwbare metingen (Metrologie).

De nadruk wordt gelegd op de invloed, die betrouwbare metingen kunnen hebben op de gezondheidszorg en hoe deze metingen het welzijn van de mens kunnen beïnvloeden.

In Suriname voert het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie , met name de Dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen de werkzaamheden uit op het gebied van Metrologie.

Deze dienst is de bevoegde instantie, die erop toeziet dat weegmiddelen voldoen aan de door de wet gestelde eisen.

Metrologie zorgt ervoor dat er standaarden worden ontwikkeld, waartegen een meet- en weegmiddel wordt gekalibreerd (aan de hand van een standaard vaststellen indien het meet-en weegmiddelen goed functioneert).

Meet- en weegmiddelen dienen op basis van vastgestelde tijdstippen te worden gekalibreerd of aan de hand van de gebruiksfrequentie.

Meet- en weegmiddelen dienen regelmatig getoetst te worden indien hun meetresultaten betrouwbaar zijn en voldoen aan de vastgestelde eisen.

Metrologie speelt een belangrijke rol, waarbij er procedures worden beschreven waaronder een meet-en weegmiddel dient te functioneren, zodat de juiste meetresultaten worden geleverd.

BEKIJK OOK
Ambtenaren OW nu ook Buitengewoon Agent van Politie

De Dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen voert ook jaarlijks keuringen en kalibraties uit aan weeg- en meetmiddelen.

Meet- en weegmiddelen die in de gezondheidszorg worden gebruikt, dienen ook om een bepaalde periode gekalibreerd te worden indien het naargelang van tijd nog steeds de juiste meetresultaten verschaft.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vuil verbranden veroorzaakt kanker, hartinfarcten, hersenbloedingen, miskramen, diabetes en meer ellende

Bij het gebruiken van een bloeddrukmeter, een glucosemeter, een weegschaal, een scan apparaat dient er gewaarborgd te worden dat de meetresultaten betrouwbaar tevens juist zijn.

Indien een medisch apparaat onbetrouwbare meetresultaten verschaft kan een patiënt verkeerde hoeveelheid aan medicamenten worden toegediend, waardoor de gezondheid van een patiënt eventueel verder kan worden geschaad.

Tevens bij het toedienen van vaccins dienen de juiste hoeveelheden aan vloeistoffen worden ingespoten in het lichaam van een patiënt om te voorkomen dat zo iemand niet werkelijk ziek wordt.

Metrologie zorgt ervoor dat er internationale afspraken zijn gemaakt op het gebied van maten en gewichten en meetonzekerheden die hiermee gepaard gaan, hierdoor kan ervoor worden gezorgd dat de meetresultaten van een medische apparaat min- of meer hetzelfde is in Suriname als in een ander land in de wereld, waardoor dezelfde medicamenten kunnen worden toegewezen aan een patiënt (uniformiteit).

Op 20 mei 1875 werd het verdrag “de Metre Convention” ondertekend door vertegenwoordigers van 17 landen.

Dit verdrag vormt tot heden de basis voor internationale afspraken van maten, gewichten en meetonzekerheden die hiermee gepaard gaan (Metrologie). Het zorgt voor internationale uniformiteit op het gebied van Metrologie.

Metrologie heeft dus verscheidene voordelen voor de samenleving waaronder:

Het beschermen van de consumenten;
Het waarborgen van de kwaliteit van producten, processen en het stimuleren van eerlijke concurrentie in het handelsverkeer door middel van nauwkeurige en betrouwbare metingen, waarbij de meetresultaten nationaal als internationaal traceerbaar zijn;
Het bieden van fundamentele ondersteuning aan de economische ontwikkeling, publiekelijke sector, gezondheidszorg, veiligheid, milieu en de voedingsindustrie;
Het ondersteunen van de handel op gebieden waar er meet- en weeginstrumenten worden gebruikt voor handelsdoeleinden.

——Meten is Weten—–