fbpx

Betrouwbare data van belang bij formuleren gedegen bevolkingsbeleid

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft tijdens een bijeenkomst voor actoren die moeten helpen om beleid te maken aangegeven dat betrouwbare data erg belangrijk is voor het formuleren van een gedegen bevolkingsbeleid.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de United Nations Population Fund (UNFPA) en de United Nations Development Program (UNDP) in het Jacana Resort.

Deze meeting had als doel informatie te verstrekken over de duurzame ontwikkelingsdoelen, die te maken hebben met het reduceren en of wegwerken van de ongelijkheden om progressie en ontwikkeling te bewerkstelligen voor een ieder in Suriname, teneinde inhoud te geven aan het bevolkingsbeleid.

De bewindsman zegt dat het gaat om betrouwbare data die systematisch, sekse gesegregeerd en zorgvuldig wordt vergaard en specifiek is, zodat analyse en betekenisgeving mogelijk wordt. “Dat geldt zeker voor het samenstellen van het genderbeleid als onderdeel van het bevolkingsbeleid. Zonder data kunnen we eenvoudigweg geen op maat gesneden beleid maken”, zegt minister Noersalim.

BEKIJK OOK
Op de vlucht geslagen autobestuurder probeerde agenten eerst om te kopen

Het bevolkingsbeleid zal moeten bijdragen aan het realiseren van duurzame doelen op het gebied van reproductieve gezondheid, vruchtbaarheid, migratie, immigratie en bevolkingsspreiding.

Verder gaf minister Noersalim aan dat om de volgende stappen te kunnen zetten in zowel het bevolkingsbeleid als het genderbeleid waar het ministerie van Binnenlandse zaken voor verantwoordelijk is, er ook steun en medewerking nodig zijn van de verschillende ministeries. Dit vanwege het feit dat beide beleidsgebieden cross cutting van karakter zijn, wat wil zeggen dat alle ministeries mede verantwoordelijk voor zijn.

Tijdens de meeting hebben functionarissen van het Bureau Migratie en Integratie (BMI) en het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Meriam Hubard van de UNDP en Judith Brielle van het UNFPA presentaties gegeven van respectievelijk het concept Montevideo Rapport, de factsheets t.b.v. het Nationaal Genderbeleid 2018-2022, de Gender Based Violence (GBV) Publication en de State of the world Population (SWOP) report 2017.(GFC)