Betaling elektriciteitsrekening VCB Onverwacht tijdelijk niet mogelijk

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname ( EBS) meldt dat de kassadienstverlening welke via de VCB wordt uitgevoerd op de locatie Onverwacht, gezien de situatie met betrekking tot het COVID-19 virus, tot nader order niet mogelijk is.
Als preventieve maatregel is ook het EBS incassokantoor Zorg en Hoop op de zaterdag voorlopig gesloten. Het bedrijf vraagt aan haar klanten om gebruik te maken van de andere EBS betaallocaties.
Tevens wordt aan EBS klanten gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van zelfservicekanalen om de meterstand door te geven en openstaande rekeningen op te vragen en om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden.
In dit kader is de dienstverlening in de front office ook aangepast wat inhoudt dat de klant gevraagd wordt gebruik te maken van e-mail en de drop box voor het indienen van stukken in plaats van persoonlijk contact met een EBS-baliemedewerker.
Verder is besloten om klanten van wie de betaalperiode aanbreekt (groep 4, aansluitnummers beginnende met K, L, O, DC) de gelegenheid te geven om tot uiterlijk 22 april met kwijtschelding van incassokosten de betaling te doen, zodat de aanloop naar de kassa’s rond deze periode wordt verminderd.

Overige berichten