fbpx

Bestuursambtenaren Saramacca klaargestoomd voor verkiezingen 2020

GFC NIEUWS- In aanloop naar de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van mei 2020, zijn zes bestuursambtenaren van het district Saramacca klaargestoomd om de nodige werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Deze groep bestuursambtenaren zijn door het Commissariaat van Saramacca voorgedragen voor de opleiding van Buitengewoon Agent van Politie Suriname.

Het Burger Informatie Centrum van het commissariaat heeft op 3 september er melding van gemaakt dat de bestuursambtenaren de opleiding met succes hebben afgerond en intussen hun diploma hebben ontvangen.

De bedoeling is dat deze bestuursambtenaren bij de verschillende verkiezingsactiviteiten ingezet zullen worden.

BEKIJK OOK
BEP presenteert visie wijziging huidige Kiesregeling van Suriname

Het gaat in deze om: – De wettelijke ter inzagelegging; – Colportage van oproepingskaarten; – Op dag van kandidaatstelling tot op de dag van verkiezing zullen mee helpen aan rust en orde. Bovengenoemde activiteiten worden vanuit het commissariaat uitgevoerd.

De districtscommissaris zal hen inzetten om samen met de Gewestelijke Politie de orde en rust te handhaven. Daarnaast zijn ze nog altijd bestuursambtenaren en zullen zij ook in het dagelijks werk ingezet worden.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai is zeer tevreden met het resultaat van zijn bestuursambtenaren.