fbpx
Bestuur en leiding Nos kasita weerleggen beschuldigingen

De directie en het bestuur van Stichting Nos kasita weerleggen hetgeen in de media is verschenen de afgelopen week over de directie, het bestuur en de kinderen van Nos kasita.

Alhoewel Nos kasita geen instelling is die graag in de media treedt, vonden de directie en het bestuur het noodzakelijk om toch uit te komen na kennis te hebben genomen van mediaberichten, waarbij onder andere de denigrerende, insinuerende, beschuldigende, beledigende uitspraken en handelingen zijn gedaan jegens het bestuur, de directie en kinderen van Stichting Nos kasita, door de vertegenwoordiger van ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) tevens wnd. hoofd Bureau rechten van het kind en voorzitter van de raad van toezicht op residentiële en algemene kinderopvanginstellingen.

Hieronder de reactie van Nos kasita:

 Het is bekend dat na de brand van 2013 de gehele administratie van Nos kasita is vernietigd.

 Tot nu toe hebben wij alleen voor het 1e halfjaar 2014 subsidie ontvangen, terwijl wij nu al in juni 2015 leven.

 De stukken voor de subsidieaanvraag 2e halfjaar 2014 en subsidieaanvraag 2015 zijn reeds ingediend, maar het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft ons tot op heden niet op de hoogte gesteld als de stukken in orde zijn of niet. Als wij contact maken met SoZaVo, krijgen wij steeds weer te horen dat de stukken nog in behandeling zijn en dat wij over 1 of 2 weken terug moeten bellen, dit, ondanks men op de hoogte is dat de middelen nodig zijn voor zowel de pupillen als het personeel om het tehuis draaiende te houden

 Het is bekend dat er meer middelen gedoneerd zijn ten behoeve van Nos kasita dan genoemd in de media. Verder hebben wij tot heden geen volledig overzicht gehad van de donaties.

 De leidsters hebben een belangrijke bijdrage in het opvoeden van de kinderen. Er zijn leidsters die reeds trainigen gevolgd hebben. Ons streven is de leidsters op een hoger niveau op te leiden.

 Het bevreemd ons ook dat de vertegenwoordiger van SoZaVo onnodig het Bureau van de First Lady beschuldigd dat Nos kasita gezichtsverlies heeft geleden bij haar bureau.

 Wij van Nos kasita benadrukken dat de President en de First Lady tot de eersten behoren die fysiek aanwezig waren na de brand en zich hebben ingezet voor hulp. Voorts is het door de inzet van de President dat het pand waarin Nos kasita nu verblijft tot stand is gekomen. Het Bureau van de First Lady heeft zich altijd ingezet voor vooral kinderen.

Zelfs in de beste gezinnen zijn er kinderen die inadequate – of probleemgedragingen vertonen. Kinderen uit kindertehuizen zijn ook kinderen van deze samenleving, die zoals alle andere kinderen (makkelijk) te beïnvloeden zijn door vrienden, leeftijdsgenoten, hun omgeving etc. Desondanks vinden wij het prettig met kinderen om te gaan en is het bovenal een voorrecht een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van deze kinderen.

De Stichting Nos kasita is een privaatrechtelijke stichting die langer dan 30 jaren op diverse manieren haar krachten aan de ontwikkeling van het Surinaams kind levert die allen op hun beurt een bijdrage leveren aan de opbouw van ons geliefd Suriname.

Het kinderhuis biedt momenteel onderdak aan kinderen in de leeftijd 0 t/m 18 jaar, die nog schoolgaand zijn en geen eigen kinderen hebben. Ook zijn er pupillen ouder dan 18 jaar in het kinderhuis die vanwege hun huissituatie nog niet teruggeplaatst kunnen worden.

Voor wat betreft de wet opvanginstellingen behoort Nos kasita tot de groep die reeds vanaf het begin eraan werkt om te voldoen aan de eisen. Waar de gegevens niet naar wens worden genoteerd is een tijdige, adviserende en ondersteunende rol van de overheid gewenst, want wij onderschrijven het belang van de samenwerking met de overheid. Zo zou bijvoorbeeld na elke controlebezoek van de overheid een controlerapport met verbeterpunten ontvangen moeten worden.

Wij willen besluiten met het feit dat het verzorgen en opvoeden van zoveel kinderen niet iets is dat van een leien dakje gaat. Zonder financiële middelen en middelen in natura is dit niet mogelijk. De Stichting Nos kasita die ook wel waarde hecht aan het sleutelwoord van onze overheid nl. ‘SAMEN’, bedankt daarom wederom een ieder die VOOR, TIJDENS en NA de brand in 2013 een bijdrage heeft geleverd om samen de behaalde resultaten te bereiken”, aldus het bestuur van Stichting kinderhuis Nos kasita.

Meer nieuws

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…