fbpx

Bestuur Changoer herkozen bij Worstelfederatie

GFC NIEUWS- De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseerde op 17 november een algemene ledenvergadering (alv), met als één van de agendapunten bestuursverkiezing.

De huidige voorzitter Ravin Changoer had zich herkiesbaar gesteld. Doordat er maar 1 lijst was ingediend, is lijst Changoer bij acclamatie gekozen.

De voorzitter werd in functie gekozen, de overige functies worden op de eerstvolgende bestuursvergadering verdeeld. Changoer zit vanaf 2012 als voorzitter aan.

Op 3 november werden op een alv de verschillende verslagen goedgekeurd tot en met 31 oktober. Op die vergadering werd ook bepaald dat de alv op 17 november gehouden worden.

De verkiezingscommissie werd geleid door Albert Soedamah, met als leden Amreeta Baidjoe en Rishi Mathoera.

De advocaat Soedamah is de eerste voorzitter van de SWF geweest in 1997.

BEKIJK OOK
Meerdere woningen en voertuigen verwoest door brand

Voorzitter Changoer haalde aan dat het beleid wat in grote lijnen uitgezet was, voortgezet zal worden.

“Wat we gaan verbeteren, is de communicatie met de clubs. Vanaf januari gaan we brainstormsessies houden met de verschillende clubs die belangstelling hebben, om ze te komen tot een beleid waarachter een ieder staat. De leden kunnen ook zelf de issues aangeven wat ze willen bespreken”, zei Changoer in zijn eerste toespraak als herkozen voorzitter.

In het bestuur dat uit 9-man bestaat, hebben verder zitting in: Jaswant Gajadien, Ravi Jangali, Vishal Kedar, Michel Nathoe, Sam Mehairjan, Rieshi Ramkhelawan, Dara Ramcharan en Jagat Dharamsingh.

Voorzitter Changoer maakte meteen bekend dat de nationale kampioenschappen 2019 op zondag 8 december gehouden zullen worden.