Besturen SBF en SSB geїnstalleerd

GFC NIEUWSREDACTIE- De besturen van het Suriname Business Forum (SBF) en het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) zijn vandaag door minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) geїnstalleerd.

Bij de installatie waren ook aanwezig President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronny Brunswijk, die beide besturen feliciteerden met deze mijlpaal en het belang van hun belangrijke bijdrage bij het ontwikkelen van de Public Private Partnership (PPP) aangaven.

Minister Walden wees bij de installatie van het SBF-bestuur erop, dat het SBF een permanent platform is met als doel de ontwikkeling van de lokale private sector.

Lokale ondernemers zullen door de groei in de oil-&gas sector op Surinaams grondgebied, meer kansen krijgen om duurzame economische groei te realiseren, zegt de bewindsvrouw.

Zij merkte voorts ook op dat de Surinaamse economie in de komende jaren beïnvloed zal worden door de verschillende internationale verdragen waar Suriname als partij deel van uitmaakt. Met dit in ogenschouw genomen zal de regering in de komende periode dus goed gebruik maken van dit overlegorgaan, zegt de EZ-minister.

Naast de positieve ontwikkelingen, die ons land te wachten staat, zijn er ook uitdagingen, die als mogelijkheden moeten worden gezien.

Walden complimenteerde het bedrijfsleven voor hun grote mate van innovatie en inventiviteit, die ze aan de dag weten te leggen, met name voor de afgelopen 2 jaren, waarbij de Surinaamse economie anders moest worden ingericht vanwege de Covid-pandemie.

Tot slot gaf de bewindsvrouw als boodschap mee, dat in Public Private Partnerschap ons geliefd land Suriname duurzaam ontwikkeld zal worden.

President Chandrikapersad Santokhi wees op de positieve bijdrage die met name de sociale partners hebben geleverd om te komen tot het herstelplan.

Het staatshoofd benadrukt verder, dat het goed is om te bundelen, omdat zo er weerstand kan worden geboden aan de vele uitdagingen waarmee we te kampen hebben. Genoemd kan worden onder andere de stijgende olie- en vrachtprijzen, die hun weerslag hebben op de prijzen van goederen en de koopkracht.

De president sprak zijn waardering uit over het feit, dat het SBF-bestuur is geїnstalleerd en riep de private sector op om ready te zijn bij de grote ontwikkelingen, die ons land te wachten staan.

“Werk elkaar niet tegen, maar ondersteun elkaar”. Daarbij is het volgens de president belangrijk dat kennis en deskundigheid wordt gebundeld.

Ook vicepresident (vp) Ronny Brunswijk ziet het SBF als een belangrijk platform voor PPP in ons land en ziet het Forum dan ook een grote rol vervullen bij de nieuwe toekomstperspectieven in met name de olie- en gasindustrie.

Voor de vp draagt business perspectief bij aan het bevorderen en maximaliseren van het investeringsklimaat in Suriname. Hij wenste het SBF-bestuur dan ook daadkracht, energie en positieve inzichten toe.

Bij de installatie van het SSB-bestuur werd unaniem gewezen op de belangrijkheid van het hebben standaarden en het voldoen aan eisen, die internationaal worden gesteld. Walden gaf in haar toespraak aan, dat voor de verschillende crises, waarmee onze nationale economie te kampen heeft, we onze verdiencapaciteit zullen moeten opvoeren, en zeker ons vermogen om vreemde valuta-inkomsten te genereren.

“Op bedrijfsniveau moeten onze exportproducten aan die eisen voldoen, zodat er geen marketing problemen ontstaan op de internationale markt.” Hierbij is een grote rol van het Surinaamse Standaarden Bureau weggelegd.

Volgens de EZ-minister zal de overheid zoveel mogelijk exportmarkten open houden via diplomatie en de regels van markttoegang. Zeker de grote markten en de kleinere markten zullen de nodige aandacht krijgen in ons handelsbeleid, verzekerde de bewindsvrouw.

Ze riep het SSB op, om zorg te dragen,dat de producten voldoen aan de internationale eisen van al die markten. Tot slot sprak minister Walden haar vertrouwen uit in de gezamenlijke capaciteit van het bestuur om de doelen van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) succesvol te behalen.

Ook Brunswijk is van oordeel, dat het SSB de Surinaamse Standaarden naar grotere hoogte zal moeten brengen. Hij vertrouwt erop, dat het SSB-bestuur haar taken met volle toewijding zal uitvoeren.

President Santokhi gaf in zijn felicitatie boodschap mee, dat met name de voedselveiligheidsnormen voor exportproducten ook moeten gelden voor Suriname. Er moet volgens de president ook gekeken worden naar de producten, die ons land binnenkomen.

Tot slot riep de president ook “local content” op, om in het kader van de mogelijkheden van de olie-en gasindustrie in ons land, ready te zijn om de normen en standaarden te halen.