fbpx

Bestaansrecht Nationaal Jeugd Instituut bewezen

GFC NIEUWS- Het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) staat als model van een goede vorm voor jeugdparticipatie in de Caribische regio.

Deze werd onderstreept door de CARICOM Secretaris – Generaal Ambassadeur Urwin LaRocque in het jaar 2011. Het Instituut draagt zorg voor de deelname van jongeren aan regionale- en internationale podia en hun participatie binnen de nationale agenda aangaande jeugd.

De regering ziet de noodzaak in van jeugdparticipatie in het bestuurlijke. Deze zienswijze wordt ondersteund door artikel 12 uit het verdrag inzake de rechten van het kind.

Suriname heeft in het jaar 2004 uiting gegeven aan het recht op participatie met de oprichting van het Nationaal Jeugd Instituut.

Dit werd bij Staatsbesluit van 19 februari 2004 (Besluit Instelling Nationaal Jeugd Instituut, no. 39), ingesteld en afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is belast met de uitvoering van dit Staatsbesluit. Binnen het instituut komen te vallen het Nationaal Jeugdparlement (NJP), het CARICOM en United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeurs programma alsook de Jeugd Adviesraad. De 3 eerder genoemde organen worden bij de uitvoer van hun werkzaamheden door het instituut gefaciliteerd.

Het is wenselijk om de door de regering te voeren jeugdbeleid regels met betrekking tot een inspraakorgaan van en voor jeugdigen inzake het beleid vast te stellen. Het jeugdparlement werd bij de oprichting van het NJI ingesteld met als doel inspraak te hebben op het jeugdbeleid.

BEKIJK OOK
Rotavirus verwekker virale gastro-enteritis uitbraak in Suriname

Dit is belangrijk gezien een groot deel van de samenleving uit jongeren bestaat en het belangrijk is dat zij betrokken zijn en deel uitmaken van zaken die hun direct of indirect aangaan en zij hierover goed geïnformeerd zijn. Omdat de besluiten die genomen worden invloed hebben op de toekomst van jongeren is de betrokkenheid van belang.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zal te allen tijde via het NJI het jeugdparlement en overige organen faciliteren met het oog op versterking van de structuur en kwaliteitsontwikkeling van het instituut en uiteindelijk verbetering van het algemeen beleid.

Nu 15 jaren later mag er met een tevreden gevoel terug gekeken worden naar de afgelopen periode waarbij via het instituut jongeren samen met de regering heel wat zaken hebben bereikt te noemen:

Het kiezen van de CARICOM en UN SDG jeugdambassadeurs door het NJP die de Surinaamse jongeren nationaal, regionaal en internationaal vertegenwoordigen en tevens als taak hebben het bekend maken van de Surinaamse jeugd met de CSME en de ontwikkelingsdoelen.

Ook het bijdragen aan de internationale en regionale agenda aangaande jeugd issues.

CARIFESTA 2013 die in Suriname werd gehouden en de Youth Village die volledig door jongeren tot stand is gekomen.

Aanname van de Paramaribo Declaratie “Eye on the Future”.

Aanname van de UNUSUR Paramaribo Declaratie 2013