Bespreking versterking intensieve samenwerking Suriname en Cuba

De Onderminister van Buitenlandse Zaken van Cuba, Rogelio Sierra Diaz, vertoeft in Suriname voor een officieel werkbezoek. Het doel van dit bezoek is de verdere versterking van de bilaterale samenwerking tussen de beide landen. Ook de intensieve samenwerking op multilateraal gebied is aan de orde gekomen.

Suriname en Cuba onderhouden goede bilaterale betrekkingen, onder andere op het gebied van gezondheid, onderwijs, cultuur, handel en toerisme. Hierbij wordt gedacht aan de jaarlijks aangeboden studiebeurzen door Cuba, waarvan dankbaar gebruikt wordt gemaakt door Surinaamse studenten. Ook de Cubaanse artsen die in Suriname werken, leveren een wezenlijke bijdrage aan de gezondheidssector.

De Cubaanse functionaris heeft besprekingen gevoerd met diverse hoogwaardigheidsbekleders, waarbij de nadruk onder meer is gelegd op het verder uitwerken van de nauwe vriendschapsbanden tussen Suriname en Cuba.

Ook is gesproken over het belang van een goede samenwerking tussen de respectieve private sectoren alsmede het contact tussen de beide volkeren. Het bevorderen van handel, toerisme en culturele uitwisseling is in dit kader belicht.

Suriname heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de ondersteuning te herbevestigen voor het beëindigen van het reeds meer dan 50 jaren eenzijdig economisch, commercieel en financieel embargo opgelegd tegen Cuba, aangezien de handhaving hiervan negatieve effecten heeft op de Cubaanse samenleving.

In maart 2019 zullen Suriname en Cuba het 40-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen herdenken en in dat kader zullen vertegenwoordigers van beide landen bijeenkomen voor het uitzetten van een waardige herdenking van dit heuglijk feit.

De delegatie van Cuba vertrekt vandaag richting Guyana voor het vervolgen van de besprekingen voor het verstevigen van de vriendschappelijke relaties met de Caribische regio.(GFC)