Bespreking aanpassing COVID-19-maatregelen

GFC NIEUWS- Het COVID-19 Crisis Managementteam is woensdag gesprekken gestart over de mogelijke aanpassing van de COVID-19-maatregelen die gelden in het kader van de partiële lockdown.
In overleg met departementsdirecteuren van verschillende ministeries wordt nagegaan op welke manier het leven van alledag kan worden genormaliseerd, met in acht neming van de COVID-19 veiligheidsregels.
Deze zijn inmiddels bekend: handen wassen, afstand houden, niet in grote groepen bij elkaar komen en thuisblijven bij griepverschijnselen.
Suriname is momenteel coronavrij en de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat de lockdown-maatregelen mogen worden opgeheven, indien de autoriteiten het gevaar voor verspreiding minimaal achten. De autoriteiten kiezen daar vooralsnog niet voor.
Er wordt wel gekeken welke maatregelen kunnen worden herzien om burgers op een verantwoorde manier in de gelegenheid te stellen het leven van alledag weer op te pakken. Het overleg had onder meer betrekking op de voortgang van onderwijs, crèches, horeca, toerisme en transport.
Er heerst nog steeds een grote dreiging voor massale verspreiding van het coronavirus aan de grenzen, met name de Oostgrens, waar personen illegaal de rivier oversteken.
Na vaststelling van positieve COVID-19 gevallen in dit gebied, heeft president Desi Bouterse op advies van het crisis managementteam een totale lockdown afgekondigd aan de Surinaamse grenzen en op de grensrivieren.
Mensen mogen zich alleen verplaatsen met schriftelijke toestemming van het COVID-managementteam of het traditioneel gezag.

Overige berichten