Beslissing president over beroepschriften politieke partijen uiterlijk 4 mei

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse beslist uiterlijk 4 mei over de beroepschriften van politieke partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei.
De diverse Hoofdstembureaus ( HSB’s) hebben de afgelopen dagen conform artikel 50, artikel 66 en artikel 81 van de kiesregeling een openbare zitting gehouden voor het beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten alsmede de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten.
Eerder liet het Hoofdstembureau van Paramaribo weten dat van de zeventien politieke partijen die willen meedoen aan de Algemene, vrije- en geheime verkiezingen, slechts vier partijen alle zaken op orde hebben. Het gaat hierbij om de HVB, NDP, DNW en DOE.
Bij de overige partijen is gebleken dat op zowel DNA, DR en RR niveau er schrapping van de lijst zijn. De reden van schrapping varieert van; het niet indienen van bewilligingsformulieren, het niet bereiken van de leeftijd van 21 jaar en kandidaten die op meerdere lijsten voorkomen, het niet indienen van een CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring.
Conform artikel 52, 68 en 83 van de kiesregeling kunnen de partijen binnen 3 dagen na de openbare zitting beroep aantekenen bij de president tegen de genomen beslissingen. De president beslist uiterlijk op de 8ste dag nadat het beroepschrift is ingekomen bij een met redenen omkleed besluit. De beslissing wordt aan appellant (en) en aan het hoofdstembureau medegedeeld.