Beschikbare middelen gezondheidszorg effectief inzetten

”Meer dan 80% van ons budget wordt aan de meest zieke mensen uitgegeven. We moeten meer investeren in de zorg om te voorkomen dat mensen zoveel zorg nodig hebben. De beschikbare middelen moeten effectief worden ingezet, dus moeten mensen gezond worden gehouden in plaats van te betalen voor vermijdbare ziekte en complicaties”, zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid.

Niet overdraagbare aandoeningen (NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierfalen zijn de grootste kostendragers. Inefficiëntie en overconsumptie dragen onder andere bij aan financiële tekorten, maar zijn niet de hoofdoorzaken. Voor het maken van beleid is automatisering en hervorming noodzakelijk. Dit om data te verzamelen en te analyseren, zodat tijdig, doelgericht en doelmatig kan worden ingegrepen.

Hervorming is volgens minister Elias nodig om de zorg te transformeren van reactief naar proactief, ten aanzien van ziekte en complicaties. Hierbij wordt gedacht aan een nieuwe vergoedingssysteem en nieuwe organisatie van de gezondheidszorg met meer nadruk op primaire gezondheidszorg, preventie en multidisciplinaire samenwerking tussen de partners die betrokken zijn in de gezondheidszorg zoals: ziekenhuizen, artsen, specialisten en verzekeringsmaatschappijen.

De bewindsman wenste te onderstrepen dat deze overheid de afgelopen 10 jaar enorm veel heeft geïnvesteerd in onze gezondheidszorg, maar er toch behoefte is aan meer financiële middelen. “We werken ernaar toe maar we zijn er nog niet”, aldus minister Elias.

Hij gaat mee met het voorstel van het parlement om meer geld beschikbaar gesteld te stellen voor het ministerie van Volksgezondheid.

Overige berichten