Berichtgeving verkoop aandelen Staatsolie is ‘fake news en negatie manipulatie’

GFC NIEUWS- “Fake news en negatieve manipulatie van feiten lopen als een rode draad door de berichtgeving over aandelenverkoop van Staatsolie.”
Noch de regering, noch exponenten van de regering, hebben de directie van Staatsolie mondeling of schriftelijk onder druk gezet om delen van het bedrijf of de olievelden te verkopen aan derden, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.
De officiële bekendmaking van de tweede grote olievondst door Staatsolie en haar exploratiepartners wordt volgens de minister thans overschaduwd door valse aantijgingen aan het adres van de regering. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias heeft tegenover de media ontkent dat sprake zou zijn van een ophanden zijnde verkoop van aandelen onder druk van de regering.
Hoefdraad geeft aan dat zaken uit het verleden te kwader trouw uit hun context zijn gehaald omwille van stemmingmakerij. De regering heeft Staatsolie in moeilijke tijden te hulp geschoten door bij internationale fondsenverschaffers aan te kloppen, waaronder de Chinese CNOOC, waar in de onjuiste mediaberichtgeving naar wordt verwezen.
“Toen staatsolie in 2015 in problemen was haar betalingsverplichtingen ten opzichte van haar schuldeisers niet zou kunnen voldoen, is de Regering ingesprongen. Wij hebben samen een succesvolle obligatielening uitgegeven, waarvan het merendeel naar Staatsolie is gegaan. Het bedrijf heeft op deze manier haar schuld kunnen herstructureren en in 2018 terugbetaald. Met deze betaling heeft de regering haar betalingsachterstanden op andere gebieden ingelopen”, licht de bewindsman toe.
De ware toedracht
Eind 2019 kreeg Staatsolie andermaal druk vanuit de banken. Het bedrijf deed een beroep op het ministerie van Financiën om bij de IsDB of andere financiële instituten hulp te zoeken. Hoefdraad: “Ik was gelijk bereid ondersteuning te geven. Ik heb met de private arm van de IsDB gesproken die achteraf te duur leek te zijn. Er zijn daarnaast ook gesprekken geweest met EximBank China en de New York Stock Exchange listed company CNOOC. Beide toonden interesse, hadden meer informatie nodig.”
Tijdens zijn staatsbezoek aan de Volksrepubliek China heeft president Desi Bouterse ook een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van CNOOC. Ze werden in december door de President uitgenodigd een bezoek te brengen aan Suriname om samenwerkingsmogelijkheden in de energiesector na te gaan. De ministeries van Financiën en Natuurlijke Hulpbronnen hebben op hun beurt voorbereidingen getroffen voor een kennismakingsgesprek tussen CNOOC en onder andere Staatsolie.
“Er is nog door mij, noch door mijn collega van Staatsolie geëist wat dan ook te verkopen aan CNOOC. Het bedrijf heeft 800 miljard tot 1 triljoen USD in assets en als een samenwerking met Suriname niet lukt, gaan ze ergens anders neem ik aan. En let wel deze voorbereidingen waren er voordat er Olie werd gevonden,” benadrukt Hoefdraad.
Respect voor autoriteit Staatsolie
Minister Hoefdraad benadrukt dat nimmer autoritair of respectloos is omgegaan met Staatsolie. Integendeel. “Ik heb altijd een uitstekende relatie gehad met Staatsolie in tien jaren dat ik in Suriname ben. En de autonomie van het bedrijf is altijd gerespecteerd.
De Financiënminister betreurt het ten zeerste dat zaken op deze manier in de media worden gebracht. “Ik ben in de afgelopen periode benaderd door Russische, Ghanese en Amerikaanse bedrijven. Ik heb allemaal netjes verwezen naar Staatsolie. Het is erg dat zaken zo in het nieuws komen, terwijl de regering altijd respectvol naar Staatsolie is geweest en zal blijven.”
Investeren en groei Staatsolie
De regering heeft geloof in Staatsolie en geenszins de intentie om het bedrijf te schaden. De bewijzen liggen daar: de 25 procent aandelen van Newmont zijn overgedragen aan Staatsolie zonder een cent voor te vragen en dit in een bijzonder moeilijke tijd. De overheid heeft zelfs voorgefinancierd.
De Afobakka dam is eveneens overgedragen aan Staatsolie met een lening van de overheid van US$. 125 miljoen. Daarnaast is 30 procent participatie in IAMGOLD aan Staatsolie gegeven. Deze investeringen helpen Staatsolie juist om de schokken in de wereldmarkt te kunnen mitigeren. Immers, we hebben geleerd van 2015.”
Als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldcrisis die dit heeft veroorzaakt, zijn aardolieprijzen 70 percent teruggevallen. Dit is een zware financiële klap voor Staatsolie. “Maar ook nu is de overheid er om naar oplossingen te helpen zoeken”, zegt minister Hoefdraad.
“Staatsolie is niet bij machte de staat nu het laatste deel van het dividend voor 2019 te betalen. Ofschoon we het hard nodig hebben, en zeker nu met de economische impact van het Corona virus, zoeken we gezamenlijk naar een oplossing,” besluit hij.

Overige berichten