fbpx

Bereidwilligheid bij Kamerleden voor reparatie van het AOW-gat oud-rijksgenoten

GFC NIEUWS- Dat is de conclusie van de afvaardiging van het bestuur en structuren van de Stichting HOOB, Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse (ex) Koninkrijksgenoten.
HOOB was op 15 oktober in de Tweede Kamer aanwezig om het Nota – Overleg tussen de Vaste Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met minister Koolmees bij te wonen vanuit een apart ingerichte ruimte. “Wij zijn erg content, dat mede op ons verzoek de onlangs overleden Winston Kout; een voorvechter tegen het AOW-gat van (ex) Rijksgenoten, tijdens het overleg door alle sprekers werd gememoreerd. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden”.
HOOB heeft veel lobbywerk verricht om Kamerleden ervan te doordringen dat reparatie van het AOW-gat noodzakelijk is. Suriname was voor Nederland tijdens de slavernij en koloniale periode een wingewest.
Tijdens de 1e en 2e wereldoorlog heeft Suriname een wezenlijke bijdrage geleverd door middel van grondstoffen ( bauxiet voor de vliegtuigindustrie) materiaal en manschappen.
Ook toen Nederland werd getroffen door natuurrampen onder anderen in de jaren 50 was de steun vanuit Suriname enorm. Daarom is het erg wrang en onrechtvaardig dat de senioren van nu; de kinderen, jongelingen en werkers van toen, die hun “Maandagcentjes”, voedsel, kleding en anderen ook hun leven hebben gegeven voor het Europees deel van het Rijk, nu als dank in armoede leven ten gevolge van het AOW-gat.
Omdat de minister halsstarrig bleef om een oplossing te bieden voor het AOW-gat is er een motie ingebracht door D’66 Kamerlid S. Weyenberg. De motie kan op een Kamermeerderheid rekenen en zal op 27 oktober worden aangenomen.
Concreet krijgt de minister opdracht om een onafhankelijke commissie in te stellen die een onderzoek moet doen naar de mogelijkheid; al dan niet juridisch, die zal leiden tot humaan ingebedde reparatie van het AOW-gat.
HOOB is van mening dat van de Nederlandse gemeenschap solidariteit mag worden gevraagd voor deze strijd. Temeer zij nu de geneugten geniet van de bijdrage van (ex) Rijksgenoten.
HOOB blijft in contact met leden van de Tweede Kamer en zal U regelmatig informeren over de stand van zaken.

BEKIJK OOK
Kwakoegron wil meer betrokkenheid van dc Brokopondo