Beraad Esther Stichting opgeheven

GFC NIEUWS- Het personeel van de Esther Stichting heeft sinds 16 december de werkzaamheden hervat.

Op die dag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Algemene Bond van Esther Stichting onder leiding van Johannes Aviankoi en de directeur van Sociale Zaken & Volkshuisvesting Angela Salmo.

Tijdens dit gesprek zijn de knelpunten besproken en wordt nu gewerkt aan oplossingen. De bond was niet te spreken over de communicatie tussen het personeel en de directie. Ook deze situatie is aangepakt.

De bond heeft in een onderhoud met directeur Liefda Somo zaken besproken en goede afspraken gemaakt over de communicatie.

De problematiek rond het tekort aan personeel zal door het ministerie worden bekeken. Aan de bond is de opdracht gegeven om na te gaan hoeveel personeelsleden nog moeten worden aangetrokken. Het ministerie zal dan de mogelijkheden bekijken om hierop in te spelen.

De andere knelpunten zoals: onkostenvergoeding, betere salariëring en hulpmiddelen voor een betere werksituatie, zullen stapsgewijs worden aangepakt. Ook voor wat de verschillende toelages betreft is er overeenkomst bereikt.

“We hebben kennis gemaakt met de directie van het ministerie en later ook een gesprek gehad met de directie van Esther Stichting. We zijn tevreden met het gesprek en zijn bezig onze zaken te regelen voor een vlottere aanpak,” aldus bondsvoorzitter Aviankoi.

Overige berichten