Beperking slachten vrouwelijke runderen bij wet vastgelegd

oornummeren runderen veeteelt koe rund

GFC NIEUWSREDACTIE- De ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake de beperking op het slachten van het vrouwelijk geslacht (Wet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen) is donderdag met 41 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname.

Het is nodig regels vast te stellen betreffende het slachten van runderen van het vrouwelijke geslacht, dat in verband met de hoge incidentie van het slachten van drachtige runderen en ter bescherming van de rundveestapel.

Met de aanname van deze wet is het verboden om drachtige runderen en runderen van het vrouwelijke geslacht die nog geen vier volledig uitgebotte volwassen snijtanden hebben, te slachten.

Het doel van deze wet is om de runderveestapel te doen groeien door beperking van het slachten van het productief deel van de veestapel en om de melkproductie in Suriname te verhogen.

Het aantal rundvee IS in 2017 is gegaan van 35.995 naar 35.602 in 2022. Het aantal slacht- en melkvee is gegaan van respectievelijk 23,970 en 12.025 in 2017 naar 23.735 en 11.867 in 2022. In 2020 waren 1.111 van de 3642 vrouwelijke runderen die geslacht waren, drachtig.

OOK INTERESSANT
Recordinvestering VHP - verkiezingscampagne wekt bezorgdheid

In 2021 waren dat 1.120 van de 3.558 en in 2022 waren 1.129 van de 3861 vrouwelijke runderen, drachtig. De behoefte aan melk is jaarlijks 6.517.000 miljoen liters. Echter wordt jaarlijks maar 2.460.000 liters geproduceerd. Het tekort wordt opgevangen met melkpoeder van gemiddeld 1526 ton. In 2021 heeft dit het land USD 4.822.411 gekost