BEP’er: Suzette Nelson wil meer ontwikkelingskansen voor vrouwen en kinderen

GFC NIEUWS- Suzette Nelson wil werken aan verbetering van de ontwikkelingskansen voor vrouwen en jongeren in het district Brokopondo.

Ze vindt dat deze twee bijzondere groepen in Suriname daar recht op hebben, maar ziet het tekort daaraan vooral in Brokopondo waar zij woont en werkt.

Nelson is door de partijstructuren van de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) naar voren geschoven als aspirant-kandidaat op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA) bij de verkiezingen van 25 mei 2020.

Geheel in lijn met de beginselen van BEP, pleit zij voor meer aandacht voor gelijke behandeling van iedere Surinamer. In het verlengde daarvan pleit de aspirant-kandidaat nu al dat er moet worden zorg gedragen dat ongeacht het geslacht er sprake moet zijn van het principe van gelijke arbeid, gelijke beloning zowel bij de overheid als in de private sector.

Te vaak zouden vrouwen op basis van hun geslacht minder verdienen, minder kansen krijgen om door te groeien. Ondertussen blijven vooral leidinggevende posities in veel overheidsinstanties, bedrijven, organisaties, productiesector en in de politiek voorbehouden aan mannen, met minimale kansen voor vrouwen. Nelson hoopt de principes van de BEP te kunnen inzetten om die trend te stuiten en verbetering te brengen voor vrouwen.

In haar strijd voor het creëren voor meer kansen voor kinderen waarschuwt Nelson dat een maatschappij op losse schroeven kan verkeren als er niet genoeg aandacht wordt besteed aan kinderen. De juiste energie stoppen in educatie en schoolgaanden is belangrijk, maar het is aldus de aankomende parlementariër ook net zo belangrijk om kinderen die niet naar school gaan te krijgen in de schoolbanken. De overheid en Niet-Gouvernementele Organisaties kunnen meer samenspannen om vroege schoolverlaters terug te krijgen in het onderwijsproces of in vakgerichte trainingen.

Nelson is afkomstig uit Brokopondo, en heeft haar roots in de dorpen Brownsweg, Sarakreek en Tapoeripa. Zij is van beroep leerkracht economie op VOJ Houttuin en zit zelf in de afrondende fase van haar studie MOA- Wiskunde op het Instituut voor de Opleiding van Leeraren (IOL).

Haar keuze voor de BEP is vooral gebaseerd op de richting van de partijideologie. De BEP biedt de mogelijkheid aan kansarmen om zich ontwikkelen en staat tevens voor de ontwikkeling van de achtergestelde gebieden, vooral het binnenland. Haar campagne om vrouwen en kinderen te sterken kunnen in een dergelijk milieu perfect gedijen. De BEP streeft voorts naar een gelijke verdeling van de rijkdommen van het land binnen alle lagen van de bevolking en alle districten.

Voor Nelson is gezondheidszorg een sociaal grondrecht van de mens, iets waar geen enkele overheid omheen kan. De staat dient garant te staan voor het beschermen of verbeteren van de gezondheid van alle Surinamers. Dit betekent dat de staat Suriname alles in het werk dient te stellen om randvoorwaarden voor een goede gezondheidszorg te creëren en te garanderen.

De randvoorwaarden hebben te maken met toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg voor de hele Surinaamse bevolking. “Op grond hiervan moet er ook een ziekenhuis met alle voorzieningen worden opgezet in het district Brokopondo”, aldus Nelson. Ze wil zich, indien gekozen, inzetten voor de bouw een ziekenhuis met alle voorzieningen (inclusief een Spoed Eisende Hulp en ambulancedienst) in haar district.

Enkele zaken die aldus Nelson ook de juiste en genoeg aandacht verdienen in Brokopondo: onderwijs, onderhoud binnenwegen, optimaal gezond drinkwater en een adequaat kantoor voor burgerzaken.

Nelson is ingenomen de voortdurende groei in Brokopondo. Toch denkt ze dat zij samen met de partij meer kan doen om andersdenkenden en zwevende kiezers te overtuigen van het belang van de BEP in het parlement en in het regeercentrum. De partij is nu klaar met de kerninstallaties en de partijstructuren doen er alles aan om de netwerken met het veld actief te houden. Er komen veel vragen binnen van nieuwe leden die geïnformeerd willen worden hoe politieke aanvallen te pareren.

“We vertellen ze om elkeen met liefde te bejegenen. We wijzen mensen op wat de partij al heeft gedaan en waartoe wij in staat zijn geweest met slechts twee en later een zetel in het parlement, en slechts een minister in het kabinet. We werken hard, we spelen open kaart en we verbrassen onze tijd niet aan het bekladden van andere partijen, we schelden niet tijdens onze campagne. We voeren een politiek van eerlijkheid, rechtvaardigheid en liefde,” aldus Nelson.

Vanwege de veiligheidsvoorschriften in de strijd tegen het Covid-19 (Coronavirus) heeft de partij een reeks bijeenkomsten, veldmobilisatiecampagnes en andere publieke activiteiten geschrapt of tot nader order uitgesteld. De partij werkt nu een alternatieve strategie uit om, ongeacht de omstandigheden, in contact te blijven met de totale burgerij, de achterban in het bijzonder.

Overige berichten