fbpx

BEP waarschuwt in Phagwa-boodschap voor huidige tendens groeiende polarisatie en aanwakkeren rassensentimenten

INGEZONDEN– Wanneer de hindoebroeders en – zusters het hindoe-nieuwjaar Holi Paghwa vieren, vieren de overige bewoners van de Republiek Suriname het ook.

In de diaspora spreekt men van leden van de Surinaamse natie. Het is in de loop der tijden een traditie die zo is gegroeid, natievormingsbewustzijn dat al enkele decennia wordt gemanifesteerd.

Het feest wordt vooraf gegaan door bidden, vasten, reiniging, lekkers maken om onderling te verdelen en te genieten, alsook door het verbranden van de heks Holika als symbool van het kwaad.

Het spelen met kleurstoffen en het zingen van tjauwtaal ( muziek) de volgende dag, gelden als symbolen van het goede dat het kwade overwint.

Een feest van onze voorouders uit India heeft zich ontwikkeld tot een nationaal Surinaams feest. Een heel goeie ontwikkeling, maar pas op met de huidige tendens van groeiende polarisatie, het aanwakkeren en benadrukken van non-essentiële verschillen en tegenstellingen in onze vreedzame multi-etnische, en multi-culturele bevolking.

Vooral op sociale media komen er verwerpelijke gedragingen en uitspraken richting een of andere etnische groep. Ontwikkelingsinvesteringen gaan niet overal in het land gelijkmatig op. Belastingheffing, -inning en -afdracht geschieden nog steeds oneerlijk en onrechtvaardig. De regering geeft ook een slecht voorbeeld door verdeeldheid in het beleid te tonen.

OOK INTERESSANT
Bestuursdienst en politie: Waarom verwijderen jullie eerlijke hosselaars langs de straten?

Gedicht

Ik zou jullie willen binden
tot één volk,
zonder dat dit een sprookje blijft.
want in woord zijn wij Surinamer, maar in daad nog steeds neger, hindostani, javaan of chinees.

kon ik jullie huid veranderen,
je hart genezen,
in één volmaakt gebed.
het zoveelste verzoek:

loop niet blind door dit land meer
speel met kinderen die je bloedgroep niet dragen
spreek de talen van al onze volken
zoals je eet het menu van de wereld

Ik zou jullie willen binden
tot één volk
zonder dat dit een sprookje blijft.

Een nationaal gedicht van de dichter Shrinivasi.

De partij Broederschap en Eenheid in Politiek wenst alle Surinamers een Subh Holi toe.