fbpx

“BEP strijkt neer in Commewijne”

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) heeft zich met de installatie van een kern in Makreabo gevestigd in Commewijne.

Partijvoorzitter Ronny Asabina heeft de kern zondag geïnstalleerd en heeft de overwegend jongeren opgeroepen hard te werken en de BEP-familie in Commewijne uit te breiden. De BEP gaat voor sociale rechtvaardigheid onder het motto ‘Gelijke kansen voor eenieder’.

In zijn boodschap zei Asabina dat de BEP ook kapitaalkrachtigen koestert, maar dat de partij zich vooral sterk maakt voor districtsbewoners die in veel opzichten minder ontwikkelingskansen hebben de bevolking in Paramaribo.

Daarnaast zet de partij zich in voor kansarmen in Paramaribo die om uiteenlopende redenen aan de zelfkant van de maatschappij zijn beland. Asabina wees de aanwezigen op de drukbezochte vergadering op het belang van het bieden van perspectieven aan zowel de onderlaag van de maatschappij als de middenklasse.

Andre Dikan, BEP-ondervoorzitter en minister van Regionale Ontwikkeling, was blij na lange tijd weer in de omgeving van Makreabo te zijn waar hij een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Hij heeft de overwegend agrarische gemeenschap aangemoedigd om de landbouwproductie te verhogen in het gebied.

In dat kader stuurt hij deze week de onderdirecteur Landbouw van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling naar Makreabo om met lokale landbouwers te praten over mogelijkheden om zowel de productie- als de verdiencapaciteit van de planters te verbeteren.

Dikan heeft de kernleden, sympathisanten en anderen erop voorbereid dat andere partijen ineens de waarde van deze mensen zullen inzien en met ‘mooie praatjes’ zullen langskomen. “Laat u niet van deze ingeslagen weg afleiden. U bent BEP’er, u kent de stijl van de BEP. Wij spelen openkaart en we blijven u in de ogen aankijken, in goede en in slechte tijden. Deze partij laat niemand in de steek. Blijf de liefde delen, scheld niet op anderen en bedrieg niemand. Laten we clean spelen”, aldus Dikan.

Kernvoorzitter Maradonna Aserie is er enthousiast over dat de partij het deze keer zelf doet. Eerder heeft de BEP samen met anderen aan de verkiezing meegedaan in dit gebied. Maar het geeft hem nu een beter gevoel om als volwaardige partij te marcheren naar de verkiezingen van mei 2020. Als jongere neemt hij graag het voortouw in zijn omgeving. Er is een significantie toeloop van jongeren in Commewijne naar de partij.

OOK INTERESSANT
Weer Afrikaanse toestanden in Paramaribo: geen druppel water uit de kranen

BEP-parlementariër Rudolf Zeeman sprak van een markante dag voor de gemeenschap van Makreabo. Hij attendeerde de aanwezigen erop dat de politiek een keiharde zaak is en dat niemand mag verwachten dat anderen voor hun belangen zullen opkomen. Daarom noemt hij het een wijs besluit en slimme zet van Makreabo om zelf naar voren te treden. Hij zei dat de districten en het binnenland niet langer mogen zitten wachten, maar zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

Volgens Zeeman hebben districtsbewoners dagelijks al veel te lijden in vergelijking met landgenoten in de hoofdstad. Hij vroeg de vergadering aandacht voor een citaat van Dikan, luidende: “Wanneer ze in Paramaribo om hulp roepen, ligt u hier allang bewusteloos”. Zeeman vroeg ze de goede boodschap van de BEP zoveel mogelijk te delen en daarmee vrienden te maken voor de organisatie.

De leden van de nieuwe kern zullen binnenkort worden getraind en ingewijd worden in de BEP-ideologie. Die is nodig om anderen te overtuigen en nieuwe leden te winnen. Ze zullen daarnaast inzichten krijgen in de lange lijst van verworvenheden van de partij. Kennis daarvan helpt in discussies tegen personen die tegen beter weten in mensen proberen wijs te maken dat de BEP niet deugd.

Asabina heeft de kernleden gegarandeerd dat zij voor de beste partij hebben gekozen en vraagt ze hun oren niet te luister te leggen bij kwaadwilligen, maar voor authentieke partijinformatie aan te kloppen bij de structuren. De missie is om het draagvlak van de partij landelijk te verbreden. Dat is nodig om meer zetels binnen te halen bij de verkiezingen van 2020.

De BEP is vastbesloten om met een significante groei in het machtscentrum te blijven ten einde zich te blijven inzetten en kansen te creëren voor de kansarmen.