BEP: samen kansen benutten in 2019

“Als al het vuurwerk is afgeschoten en het rook is opgetrokken en we weer nuchter zijn na zoveel eten en drinken, dan staan we als Surinamers weer voor dezelfde uitdagingen: Samen Suriname vooruitbrengen. Die uitdaging is des te groter voor kwetsbare groepen die vanwege allerlei omstandigheden minder kansen hebben dan anderen”, haalt de BEP aan in haar nieuwjaarsboodschap.

“We denken daarbij onder andere aan vrouwen, kinderen, studenten, en de gemeenschappen in het binnenland. Decennialang zijn deze groepen systematisch blijven haken in een waan dat zij het niet kunnen maken zonder de onvoorwaardelijke steun van de overheid”.

De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) verwerpt die gedachtegang en roept de totale binnenlandse gemeenschap en alle andere groepen met minder kansen op om mee te gaan met nieuwe trend die leidt naar nieuwe kansen door economische zelfstandigheid. “Grijpt u de mogelijkheden aan om samen de kansen te benutten die 2019 u brengt.

De agrarische sector biedt haast onuitputtelijke mogelijkheden om de verdiencapaciteit van gezinnen en groepen mensen zodanig te veranderen, dat ze kunnen geraken uit de vicieuze cirkel van armoede. Sinds kort maakt de regering van de Republiek Suriname dienstbaar gebruik van inzichten van de BEP op dat gebied.

In verschillende delen van het binnenland trekken dorpelingen al voordeel hieruit door hun traditionele agrarische kennis te verbeteren met de aangeboden nieuwe methoden van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland.

Een resultaat daarvan is de hystorische podosirifabriek in Marowijne. Ongeveer veertig podosiri-boeren hebben er een contract dat afzet van al hun producten garandeert. Meer dan honderd anderen zoeken ook aansluiting. Maar de ideeen van de BEP om de agrarische ontwikkeling in het binnenland te versnellen zorgt ook voor grote interesse en mogelijkheden in de teelt en export van gember, peper, paprika, en andere gewassen. Het uitgangspunt is dat de overheid helpt zoeken naar afzet, en daarna een bijdrage levert bij verhoging van de productie en de kwaliteit.

Vanwege de historische ontwikkeling en samenloop van omstandigheden in Suriname, hebben de Inheemsen en Tribale Volken een bijzondere binding met de gronden die zij eeuwenland bewonen. De BEP begrijpt en ondersteunt de onvermoeide strijd van deze groepen om in lijn met de internationale ontwikkelingen en met inachtneming van de Surinaamse wetten hun rechten op deze gronden wettelijk te erkennen.

Wij ondersteunen het proces dat recentelijk in gang is gezet door de minister van Regionale Ontwikkeling, minister Edgar Dikan. Laten wij als land en als Binnenlandse gemeenschap deze kans met beide handen aangrijpen, en daarmee een nieuwe weg inslaan. Suriname is nooit eerder zo dichtbij geweest van een oplossing van het grondenrechtenvraagstuk, laten wij dit samen doen en voor eens en altijd oplossen.

Hoewel wij vinden dat de gemeenschappen in het binnenland zichzelf economisch moeten en kunnen verzelfstandigen, pleiten wij in deze fase nog voor volop aandacht vanuit de centrale overheid.

De gedachte van de BEP om die aandacht te vergroten en te specialiseren heeft ingang bij de overheid en manifesteert zich onder meer in de instelling van twee directoraten: Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname en Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland. Maakt u maximaal gebruik van de mogelijkheden die deze instellingen bieden.

Laat u als dorpsgemeenschap omstandig informeren over de mogelijkheden om collectief nuttig gebruik te maken van de gemeenschapsbossen rondom uw dorp. Enkele dorpen hebben dat gedaan en voeren thans grote ontwikkelingsprojecten uit, zonder steun van de overheid.

Laten we in het nieuwe jaar meer naar elkaar toe groeien, samenwerken aan goede dingen en 2019 maken tot een jaar van samen kansen benutten.

Het gaat u goed!”

(GFC)

Overige berichten