BEP presenteert aspirant-DNA-kandidaten in Pamaka

GFC NIEUWS- Het hoofdbestuur van de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft Remy Kanape en Roseline Amautan aan de Pamaka-gemeenschap in het Boven-Marowijne-gebied gepresenteerd als aspirant voor De Nationale Assemblee (DNA) bij de verkiezingen van 25 mei.
De twee werden op zaterdag en zondag gepresenteerd bij de installatie van 6 kernen in de dorpen Langatabiki en Loka Loka.
De delegatie is in beide dorpen hartelijk ontvangen door het Traditioneel Gezag. De gemeenschappen in Sipaliwini zullen de komende weken de gelegenheid krijgen kennis te maken met de overige kandidaten. Het kiesdistrict telt vier DNA-zetels.
Partijvoorzitter Ronnie Asabina heeft de lokale gemeenschappen opgeroepen om zich massaal te scharen achter hun eigen kandidaten. De kandidaten worden binnen de BEP door de structuren voorgedragen.
De voorzitter heeft de Pamaka-gemeenschap hartelijk bedankt voor de brede steun die de partij geniet in het stamgebied.
Voor wat Amautan betreft zei de voorzitter dat de regio daarmee een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om haar dan ook groots over de eindstreep DNA binnen te trekken.
“Laat merken dat ze een van u is, … natuurlijk zullen de BEP’ers in de andere delen van Sipaliwini ook een bijdrage leveren. Maar op de eerste plaats is het aan u als Pamaka om haar met uw stem de missie te geven om voor u te praten’, zei hij verder.
Asabina noemde een lange lijst van verworvenheden van de BEP, van de asfaltering van de Weg naar Atjoni tot de bouw van de Nucleus Centra in het binnenland. Hij informeerde zijn gehoor dat ook de weg naar Langatabiki die in erbarmelijke conditie verkeert ook op de lijst van de BEP was om te worden verhard. Zo zijn er nog meer projecten die indien afgemaakt een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het binnenland.
Edgar Dikan, ondervoorzitter BEP, is trots op de manier waarop Pamaka de partij heeft omarmd. Na zijn aantreden als minister in 2015 heeft hij zijn eerste veldbezoek aan Langatabiki gebracht. Bovendien waren de meeste van al zijn bezoeken aan het binnenland aan het Pamaka-gebied.
Dikan spoorde de bewoners van dit gebied aan om met het ondersteunen van hun eigen kandidaat de ontwikkeling van hun woongebied zelf ter hand te nemen. Hij wees ook op het belang om de BEP bij de volgende verkiezingen met meer zetels te helpen aan een betere positie in het machtscentrum.
Dikan heeft zijn gehoor gerustgesteld dat de regering een zonne-energieproject in uitvoering heeft waarbij de dorpen in het binnenland zullen worden voorzien van 24 uur energie. Dat zal de ontwikkeling van het binnenland een boost geven.
De ondervoorzitter noemde ook de inspanningen om de productiecapaciteit van binnenlandbewoners op te voeren, de voedselzekerheid te garanderen en vergroting van de inkomsten als prioriteiten van de BEP.
Amautan, die zelf uit Langatabiki komt, geniet brede steun binnen het stamgebied. Ze vertrouwt erop dat ze de voordelen van een thuiswedstrijd zal genieten en dat de lokale gemeenschap haar met hun stem naar het parlement dirigeren om hun belangen te behartigen.
Kanape heeft in een kort woord tot de dorpelingen benadrukt dat politiek pure business is, uitgaande van het feit dat jouw belangen minder tot niet worden behartigd wanneer je als gemeenschap niet vertegenwoordigd bent in het machtscentrum. Hij zegt dat de gemeenschap van Sipaliwini geen andere keus heeft dan te stemmen op de BEP als zij haar zaken gedaan wil zien.
Beide kandidaten worden ook ondersteund door Rudolf Zeeman, die een tweede termijn uitzit als parlementariër uit hetzelfde kiesdistrict.
Een andere bijzonderheid van dit bezoek is dat een prominente burger van het Pamaka gebied, Johannes Tojo, zijn lidmaatschap van de partij uit handen van voorzitter Asabina heeft ontvangen.

Overige berichten