fbpx

BEP: Paasfeest is een feest van hoop

INGEZONDEN– Meer dan een miljard christenen vieren het Paasfeest.

Suriname blijft niet achter. Alleen is het bij ons bijzonder, dat ook niet-christenen dit feest vieren.

Het feest van Jezus de Christus of Messias, die uit de dood verrees, na een kort maar krachtig aards bestaan, tot het eeuwige leven. Overwinnaar van de dood. Het is een wonder. En een van de redenen om in wonderen te geloven.

Ongelovige Thomas de discipel raakte overtuigd toen Jezus hem en Zijn andere discipelen verscheen na de opstanding. En Jezus hem uitnodigde Zijn doorboorde zijde, handen en voeten vanwege de doorstane kruisiging, fysiek te controleren.

Vrouwelijke discipelen zoals Maria Magdalena hadden met Hem gesproken bij Zijn geopende graf. En zij waren dus de eerste getuigen van het wonder van Pasen.

En nog een beetje later verscheen de opgestane Heer verblindend blinkend en stralend aan de wetsgeleerde of Farizeeër Saulus, die ook een vervolger was van christenen, maar door Jezus te zien wel moest geloven en toen zichzelf veranderde tot een van de bekendste apostelen van het christendom, de apostel Paulus.

Een apostel is een verspreider van het goede nieuws van God’s woord. Namelijk dat Hij Zijn eigen enig geboren Zoon Jezus Christus geofferd heeft om de tot zonde genegen en dood verdienende mensheid alsnog te redden, door Zijn liefde genade die vergiffenis schenkt aan iedereen die zich berouwt en zich afkeert van de zonde. Die volgens de Gado gi 10 geboden probeert te leven. Die ook zich beijvert om in sociaaleconomische opzichten de wetten van God na te leven.

BEKIJK OOK
SWM: drinkwaterkwaliteit gegarandeerd, geen reden tot bezorgdheid na toename braken en diarree

En zelfs via de politiek, oftewel de inrichting van de maatschappij van mensen en hun kinderen, waarbij ook dient te worden gezorgd voor vogel, dier, plant, de aarde en het water, rechtvaardigheid voor allen wordt nagestreefd. Leven, studeren, werken en beloond en belast worden volgens rechtvaardige regels.

Indien die er niet zijn, deze te creëren. En zo de mensen een hart onder de riem te steken. Het zal goed komen, als we volgens rechtvaardige regels leven en onze talenten en mogelijkheden en kansen positief inzetten. Een belofte van God persoonlijk. De hoop die geboren is met het Paasfeest.

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, wenst aan eenieder een vrolijk en gezegend Pasen 2021 toen, met in acht neming van alle Covid-19-maatregelen.

BEKIJK OOK: NDP: Geef liefde met Pasen