fbpx

BEP niet betrokken bij coalitiebesprekingen

GFC NIEUWS- De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) zegt met verbazing kennis genomen te hebben van berichten in de media, waarin wordt gesuggereerd dat de partij betrokken is geweest bij de gesprekken om te komen tot een nieuwe regeercombinatie.
Het hoofdbestuur van de BEP geeft hierbij te kennen nimmer besprekingen te hebben gevoerd teneinde een regeercoalitie te vormen.
De BEP ontkent niet dat er contact is geweest, doch van besprekingen/onderhandelingen zoals in het gewraakte nieuwsbericht wordt gesteld, was er geen sprake.
De BEP heeft bij de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020 als zelfstandige en autonome partij deelgenomen. De partij heeft twee parlementszetels in de wacht gesleept en heeft zich ondertussen neergelegd bij deze uiting van de wil van het volk. In een eerdere verklaring, op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag, heeft de BEP alle zetelwinnaars gefeliciteerd.
“Wij zullen ons als partij beraden, de verkiezingsstrijd en de daaruit voortgevloeide resultaten evalueren, en daartoe gerichte stappen ondernemen. De BEP zal zich onder alle omstandigheden blijven inzetten voor de ontwikkeling van Suriname met accent op het bieden van gelijke en rechtvaardige kansen aan iedere burger. We zullen daarbij bijzondere aandacht blijven vragen voor personen en groepen in de Surinaamse samenleving, die vanwege allerhande omstandigheden minder ontwikkelingskansen hebben.”

BEKIJK OOK
Politietop Regio Midden in spoedoverleg bijeen