fbpx

BEP: meer erkenning voor moeder

Waar sommigen Moederdag aangrijpen om een uitbundig feestje te bouwen voor de moeder in het gezin, besteedt de ander extra aandacht aan een moeder die er niet meer is, een groep kiest ervoor alle vrouwen te koesteren. Ongeacht de verschillen in de beleving van de dag, zijn we het allemaal over een ding eens, de moeder neemt een zeer belangrijke plaats in ons leven en onze maatschappij.

De verering van het moederschap leidt ons terug naar veel oude tradities. Een daarvan is de moedercultus in het klassieke Griekenland. De formele moedercultus met ceremonies voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden, werd overal in Klein-Azië beoefend op de ides (15e dag) van maart.

De katholieke Kerk kent ook een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

In het Verenigd Koninkrijk is Mothering Sunday een christelijke feestdag, die wordt gevierd op de vierde zondag in de Vastentijd, de aanloop naar Pasen. Daaruit blijkt dat de huidige Britse variant van Moederdag is geëvolueerd. Moederdag zonder een kerkelijke basis werd in 1644 voor het eerst gevierd.

De Moederdag zoals wij die anno 2018 kennen is min of meer, direct of indirect afgeleid van de Mother’s Day, zoals die in 1914 door de Amerikaanse president Woodrow Wilson is uitgeroepen tot een nationale feestdag. Hij had daarmee een officiële status gegeven aan het initiatief van Anna Marie Jarvis (1864 – 1948) om vanaf 1907 Moederdag te propageren als een speciale dag voor alle moeders.

Ze zou een jaar later de eerste grote Moederdag organiseren, mede ter herdenking van haar moeder die tijdens de moeilijke dagen van de Amerikaanse burgeroorlog samen met de Mother’s Day Work Club ervoor zorgde dat hulpbehoevende moeders voedsel en medicijnen konden krijgen. De Amerikaanse Mother’s Day was zeer inspirerend en in veel landen werd de tweede zondag ingesteld als Moederdag.

In Suriname schenken we sinds jaar en dag met zijn allen veel aandacht aan Moederdag, we trakteren moeders en vrouwen met cadeaus en we verrichten weldadigheden voor vrouwenorganisaties en we zetten bijzondere vrouwen in het zonnetje.

Het komt heel vaak voor dat wij met de beste bedoelingen deze gezellige activiteiten arrangeren en daarbij vergeten, althans voorbijgaan aan de diepere emotionele betekenissen van het Moederschap. Die emotionele lading gaat veel verder dan zwanger raken, kinderen baren en opvoeden, het Moederschap (biologisch of niet) is een instituut op zichzelf en vormt in wezen de basis voor een maatschappij.

BEKIJK OOK
GBB-minister niet afwijzend tegenover Wet Grondconversie

Tegen de achtergrond van de centrale rol die onze moeders hebben gehad en hebben in onze ontwikkeling als kind en onze vorming in de maatschappij, verdienen alle vrouwen te worden versterkt in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Op die manier zullen ze beter in staat zijn om invulling te geven aan het Moederschap als opvoeder van de natie.

Die ondersteuning dient een continue proces te zijn, aangezien moeder-zijn ook een continue verantwoordelijkheid is, die altijd ook garant heeft gestaan voor de vorming van mannen. Een degelijke ondersteuning van meisjes als potentiële moeders moet daarom ook een belangrijk deel vormen van onze missie als maatschappij.

Het is daarom dat de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) ook gelooft in een dagelijkse erkenning van en waardering voor de zware en verantwoordelijke taak van het Moederschap. We zwaaien lof toe aan alle moeders, die ondanks de moeilijkheden die het leven van alle dag met zich meebrengt, het gezin staande houden.

We spreken onze ondersteuning uit aan alle meisjes en jonge vrouwen die nog geen moeder zijn, en we koesteren ook alle jonge moeders die soms iets te vroeg en onvoorbereid moeder zijn geworden. Maar bovenal gaat onze gedachten uit naar talrijke moeders in het binnenland, die het in tegenstelling tot hun mede-moeders in de kustvlakte nog altijd moeten doen met een gezondheidszorg die niet is wat het wezen moet, zware fysieke arbeid op de kostgronden, analfabetisme en uiteraard minder tot geen kansen op de arbeidsmarkt.

De BEP maakt zich al geruime tijd sterk om op alle vlakken een bijdrage te leveren in het helpen zoeken naar kansen voor de kansarmen. Met de viering van deze Moederdag op zondag 13 mei, herinneren wij alle moeders eraan dat wij samen met ze blijven strijden om lotsverbetering van vrouwen in het algemeen, van moeders in het bijzonder.

Wan switi Mama Dey!

BEP