fbpx
BEP: landbouw als uitkomst tegen werkloosheid en armoede

Volgens de statistieken van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), maken mensen die op het platteland wonen, twee keer zoveel kans om in de informele sector te belanden, dan mensen in stedelijke gebieden. Wereldwijd blijkt dat de landbouw de sector is met het hoogste niveau van informele werkgelegenheid, meer dan 90 procent.

De actuele statistieken hierover zijn op maandag 30 april vrijgegeven in een persbericht van de organisatie ter gelegenheid van de herdenking van de Internationale Dag van de Arbeid (Wrokoman Dey) op dinsdag 1 mei.

Wereldwijd verdienen twee miljard mensen een brood in de informele economie. Dat is meer dan 61% van de wereld beroepsbevolking. Volgens dezelfde uitgave op de officiële website van deze gezaghebbende organisatie vindt 40% van de bevolking in de Amerika’s (inclusief Suriname) emplooi in de informele sector. Er zijn geen expliciete cijfers over Suriname voor handen.

De trend in Suriname is niet anders dan wat er mondiaal wordt waargenomen. Het aantal mannen ligt beduidend hoger dan het aantal vrouwen. Uit de statistieken van het ILO blijkt dat veel meer vrouwen blootgesteld zijn aan informele tewerkstelling in de meeste lage- en middeninkomenslanden in de meest kwetsbare situaties.

De boodschap van het ILO onderschrijft met de informatie die zij op haar officiële website heeft gepubliceerd de zienswijzen van de Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP): “We moeten de agrarische sector in het binnenland ontwikkelen en bevorderen”.

In het streven de binnenlandse gemeenschap te ondersteunen en richting te helpen geven aan de ontwikkeling van het gebied en de plaatselijke bevolking, heeft de partij zich opgeworpen om plannen te schrijven en uit te voeren. Deze visie van de BEP wordt sinds 2015 teruggezien in het beleid dat wordt gevoerd door de regering, casu quo het Ministerie Regionale Ontwikkeling.

Aangezien de portefeuille van Regionale Ontwikkeling wordt bewaakt door een vooraanstaande BEP’er in de persoon van Mr. Edgar Dikan, is het niet vreemd dat de partijideologie voor wat betreft armoedebestrijding in het beleid is meegenomen. Via het directoraat Agrarische ontwikkeling binnenland wordt de agrarische productie in verschillende delen van het achterland opgevoerd.

Met het inter-ruraal ontwikkelingsplan wordt met diverse districtsgemeenschappen plannen uitgewerkt die voorzien in werkgelegenheid, energievoorziening, huisvesting, en agro industrie. Het plan voorziet ook in de bouw van fabriekshallen voor opslag en verwerking van agrarische voedselproducten.

Het is van eminent belang dat er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van programma’s, projecten en activiteiten die noodzakelijk zijn voor het systematisch verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, en de capaciteitsversterking van Afro-Surinaamse en Inheemse Gemeenschappen in het binnenland.

De afgelopen decennia is het binnenland ten onrechte bewust of onbewust structureel afhankelijk gehouden van de centrale overheid, dan wel afzonderlijke politieke partijen en / of individuele politici. De huidige regering gelooft juist in versterking van de gemeenschappen zodat zij zelf hun productiviteit kunnen opvoeren, en meer inkomsten kunnen genereren. Dat zal op termijn zorgen voor zowel financiële, maatschappelijke als politieke onafhankelijkheid.

De diepere gevoelens van liefde, broederschap en eenheid binnen de BEP, vormen mede de basis voor solidariteit om deze achtergebleven gemeenschappen op te trekken naar het nationaal niveau en gelijke kansen te bieden aan deze groepen. Er zijn genoeg kleine ondernemers in het binnenland die slechts een kleine duw in de rug nodig hebben in de economische activiteiten die zij vanouds ontplooien, zoals landbouw en veeteelt.

Het pleidooi van de BEP, op deze Wrokoman Dey, is toegespitst op het lot van mensen in rurale gebieden, vanwege de aanzet die is gegeven door het ILO. De gedachte van de partij gaat echter uit naar elke werknemer, waar dan ook in Suriname. Wellicht is de situatie van de één de situatie van de ander niet. En al is de sociaal economische situatie in het land niet ideaal, en trekt het een zware wissel op de portemonnee van de wrokoman, laten we ons samen eruit redden op de eeuwenoude bewezen manier, namelijk door hard werken.

De BEP is solidair met eenieder die een brood verdient in de formele of in de informele sector; elke werkzoekende en werkloze; iedereen die uit noodzaak een tweede baan op nahoudt; alleenstaande moeders; vrouwen in het binnenland; jongeren; mensen met een beperking; en alle anderen die om welke reden dan ook minder kansen hebben in de maatschappij.

Een bezinvolle Wrokoman Dey toegewenst!

Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek

Meer nieuws

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…