“BEP komt voor een zetel in Para”

GFC NIEUWS- “Partijen die in Para meedoen aan de verkiezingen mogen hun borst nat maken. De BEP komt voor de zetel”, aldus Edgar Dikan, ondervoorzitter van de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP).
Hij zei dat afgelopen week bij de installatie van achttien kernen tijdens een drukbezochte partijvergadering te La Vigilantia (Para). Hij noemde de politieke manifestatie het begin van de weg naar zetelwinst in Para.
De nadrukkelijk aanwezigheid van de partij in het district is op verzoek van de plaatselijke gemeenschap.
Dikan zei trots te zijn op de hardwerkende structuren in Para. Hij verwacht na deze ceremonie zeker nog een moment waarop meerdere kernen zullen worden geïnstalleerd.
De ondervoorzitter liet weten dat de partij samen met de achterban en de totale gemeenschap van Para te willen werken aan ontwikkelingen in het district en oplossingen voor de plaatselijke problemen.
Dikan heeft tijdens installatievergadering Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), van repliek gediend. Die moet zich, aldus Dikan, schamen dat zijn partij de afgelopen decennia niets heeft gedaan om Para tot ontwikkeling te brengen.
Pawiroredjo zou zijn tijd hebben verdoen om zich negatief over de BEP uit te laten omdat noch hij, noch de NPS, issues om het electoraat te overtuigen. De BEP heeft vanaf het begin opgeroepen om een schone verkiezingsstrijd te voeren, maar niet alle partij geven gehoor daaraan. Dikan kon het daarom niet nalaten om de NPS politiek te antwoorden.
“Laten we stoppen met vuilsmijterij, dat brengt geen oplossing voor de problemen waarmee de bevolking kampt. We moeten nu op issues campagne voeren”, aldus Dikan die hoopt dat Pawiroredjo de boodschap heeft begrepen en nu een andere weg zal inslaan.
BEP-jongerenvoorzitter Valdano Codogan heeft de leden uit Para en andere districten verzocht om vol te blijven houden. Codogan heeft de BEP-familie in Para aangespoord om anderen te overtuigen met de boodschap van de partij, zodat zij de organisatie ook steunen.
Partijsecretaris Paul Misdjan merkte op dat her zeer duidelijk merkbaar is dat de BEP landelijk enorm is gegroeid en alsmaar groter wordt. Hij zei dat de partij dit weer bewijst met deze goede opkomst hierin Para. Hij vraagt naar eenheid onder de Bep’ers vooral wanneer er straks Kandidaten voor DNA, DR en RR naar voren geschoven moet worden.
Verder geeft hij aan dat men voor de BEP moet kiezen omdat de BEP voor ontwikkeling gaat. In dat verband sprak hij over de concept grondrechten wet die o.a. door inzet van de Partij tot stand is gekomen.
De partij werkt een druk schema af, variërend van kerninstallaties, veldmobilisatiecampagnes tot districtsbezoeken alsook presentatie van kandidaten op DNA-niveau.

Overige berichten