BEP installeert 9 kernen en afdelingsbestuur Boven-Suriname

GFC NIEUWS- Op 28 december heeft de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) 9 kernen en het afdelingsbestuur van ressort Boven-Suriname geïnstalleerd in het dorp Nieuw Aurora.
Hiermee is de partij gereed om de campagne te voeren in het Boven-Suriname gebied, dat goed is voor 2 van de 4 zetels van Sipaliwini.
Met deze installatie heeft de partij thans in alle 53 dorpen van boven Suriname kernen geinstalleerd. Dit in tegenstelling tot de gang naar de verkiezingen van 2015 toen wij slechts in 3 dorpen actieve kernen hadden.
Tijdens deze meeting is het afdelingsbestuur van Boven-Suriname bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende kernen aangesteld. Dit bestuur wordt geleid door Harold Amalinsie.
Lenie Josafath, één van de aspirant-DNA-kandidaten van Sipaliwini (Boven-Suriname) heeft de achterban opgeroepen om BEP meer zetels te geven in 2020 zodat de partij sterker in haar voeten kan staan en niet als gast bij anderen bij de formatie van de regering in 2020.
Romeo Diko heeft de gemeenschap van Boven-Suriname gevraagd om hun deel van de “jachtbuit” binnen te brengen zoals de BEP-ers van Tapanahonie dat vanaf 2005 trouw blijven doen.
“Het streven van de BEP om de ontwikkelingskansen en rijkdommen van het land gelijk te verdelen heeft niets te maken met het zich toe-eigenen van Staatseigendommen of zoveel mogelijk concessies aan partij toppers geven, zoals anderen dat proberen te doen. BEP creëert ontwikkelingskansen voor een ieder ongeacht woonplaats.
De bewoners van Nw. Aurora of Kwamasamutu moeten dezelfde toegang hebben tot de markten om hun producten te verkopen, dezelfde medische zorg krijgen, hetzelfde onderwijs kunnen genieten en rechtszekerheid hebben op hun woongebied” aldus ondervoorzitter Andy Aboikoni.
De BEP heeft vanuit de decentralisatie gedachte ontwikkelingscentra helpen opzetten te Atjoni, Stoelmanseiland, Snesikondre en Apoera om de overheidsfaciliteiten dichterbij de binnenlandbewoners te brengen.
De partij heeft in de planning om deze ontwikkelingscentra verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Daarnaast zullen er nieuwe centra gebouwd worden op andere strategische posten zoals Goejaba. Aboikoni roept de gemeenschap op om op de BEP te stemmen op 25 mei 2020 zodat de partij de verspreiding van de ontwikkeling in het land verder ter hand kan nemen.
BEP-voorzitter Ronnie Asabina zegt blij te zijn met de ontwikkelingen in het Boven-Suriname gebied. “Ik zie dezelfde wind van 2010 waaien in het Boven-Suriname gebied. Gaat u zo door, we zullen zeker die zetels binnenhalen”.
Asabina gaf aan dat hij op de hoogte is van de achterstand in het formaliseren van de stukken van de boslanddignitarissen. De BEP is drukdoende bezig deze achterstand te analyseren en een oplossing voor te zoeken in samenspraak met het traditioneel gezag en de leiding van het land.
Asabina, die ook in het binnenland is geboren en onderwijs heeft genoten, heeft de jongeren bemoedigd om te studeren ongeacht de moeilijke omstandigheden. “Als student uit het district, durfde ik op de middelbare school niet te praten, omdat ik bang was om uitgelachen te worden vanwege mijn achterstand in de Nederlandse taal toen. Daarmee worstelen jongeren van de districten nogsteeds. Desondanks halen we topprestaties en ronden we universitaire studies af. Zie daar de potentie die u heeft als kinderen afkomstig uit het achterland”, aldus de BEP-voorzitter.
“Er doen geruchten die ronde dat stemmen op de BEP stemmen op de NDP betekent. A toli dati gaandi fu unu, BEP no sabi na ini. Dat is Nep nieuws”. Het zijn dezelfde mensen die in 2015 hebben verkondigd dat stemmen op de BEP stemmen op Santhoki betekende.”
“In 2015 heeft de NDP de verkiezingen gewonnen en de BEP gevraagd om samen te werken. Op dit moment zitten we samen met de NDP in de regering, maar BEP gaat alleen naar de verkiezingen van 2020.”