“BEP groeit ook hard in Boven-Marowijne”

GFC NIEUWS- De groei van de Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) gaat ook in het Boven-Marowijnegebied (Sipaliwini) hard.
De structuren in dat gebied melden een opmerkelijk groot aantal nieuwe inschrijvingen. Die groei is ook waargenomen en bevestigd door het hoofdbestuur dat zich in het gebied bevond, laat de partij optekenen.
BEP-voorzitter Ronny Asabina zegt dat deze ontwikkeling het BEP-bestuur goed stemt. Hij is onder de indruk van de groeiende steun voor de partij in het Pamaka-gebied.
In dat verband heeft hij de dorpen in het Boven-Marowijnegebied en overige ressorten in Sipaliwini bedankt voor de brede steun. “BEP is Pamaka en Pamaka is BEP.
Praat tot de mensen om je heen en overtuig degenen die nog aan het twijfelen zijn,” aldus Asabina bij de installatie van kernen tijdens een vergadering op zaterdag 25 januari 2020 te Langatabiki.
Tijdens de vergadering stroomden dorpelingen toe om zich in te schrijven en hun lidmaatschapskaart te maken. Asabina stelde de prominente ontwikkelingswerker en mediapersoonlijkheid Johannes Tojo als een voorbeeld.
Tojo heeft geloof in de doelstelling van de partij en is overtuigd van de bijzondere bijdrage die de BEP kan bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname in het algemeen, en die van het binnenland in het bijzonder.
Asabina heeft Tojo zijn lidmaatschapskaart persoonlijk overhandigd en gefeliciteerd met de grote stap. De vergadering reageerde enthousiast en met applaus op zijn toetreding.
Tijdens die vergadering heeft het bestuur ook opgeroepen om bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande de BEP-kandidaten overtuigend het parlement binnen te brengen door massaal en volgens de partijdiscipline te stemmen.
De partijstructuren hebben reeds twee aspirant-kandidaten aan de achterban gepresenteerd voor de invulling van de vier beschikbare plekken op de kandidatenlijst voor Sipaliwini.
De twee adspirant-kandidaten zijn Roseline Amauntan (Langatabiki) en Remi Kanape (Diitabiki). Het hoofdbestuur heeft de structuren opgeroepen om in februari reeds alle potentiele adspirant kandidaten te presenteren voor de verkiezingen van de ressort- en districtsraden alsook DNA.
Johannes ‘Cooman’ Asaiti, BEP-coördinator in het Pamaka-gebied, is trots op de lokale gemeenschappen die ze zich massaal achter de partij hebben geschaard. Hij heeft zijn mensen opgeroepen zich niet te laten misleiden door mensen die met geld strooien.
“Dat geld zal morgen op zijn, maar uw leven gaat door. BEP no abi moni, ma wi abi koni. Wij bluffen niet over geld en bezittingen, wij bidden en smeken de Almachtige dagelijks om wijsheid. Wie van de Heer wijsheid krijgt, die is pas rijk,” aldus Asaiti, die zelf al dertig jaar lid is van de partij.
Hij heeft zijn partijgenoten opgeroepen te volharden en te blijven geloven in de kracht van de BEP. Asaiti is overtuigd van de steun van de lokale gemeenschappen voor Amautan als ‘kind van Langatabiki’.
Het Traditioneel Gezag heeft de partij zowel op Langatabiki, het bestuurscentrum van de stam, als in andere dorpen hartelijk verwelkomd. Daags na de vergadering van Langatabiki was het bestuur ook in het Pamaka-dorp Loka Loka. Ook daar zijn er na een krutu met het dorpsbestuur enkele kernen geïnstalleerd. Voor Langatabiki en Loka Loka waren dat er zes in één weekeind.
De BEP-karavan trekt de komende maanden door alle districten. Op 1 februari wordt er een partijcentrum geopend in Moengo (Marowijne).
De structuren in Marowijne maken ook meldingen van een opmerkelijke groei van het aantal leden en kernen in het oostelijk district.
Ook in het Boven-Suriname gebied zullen erop 1 februari de laatste kernen worden geïnstalleerd De komende weken zullen die plaatselijke kernen wijkvergaderingen houden in verschillende dorpen in Marowijne.
De structuren in het Ampoma-gebied en Manlobi in Sipaliwini hebben het bestuur uitgenodigd om een reeks kernen te installeren in februari.
Daarna moet de partijleiding richting Wageningen en Nickerie waar de BEP ook wekelijks nieuwe leden verwelkomt.
De partij zal in komende periode de verkiezingscampagne naar de volgende versnelling opschroeven.

Overige berichten