BEP geeft startsein verkiezingscampagne Brokopondo

Het afgelopen weekend heeft het hoofdbestuur van de BEP onder leiding van Ronnie Asabina, de eerste kernen van de partij in het district Brokopondo geherïnstalleerd.

Met de herinstallatie van de kernen te Nw Koffiekamp, Nw Lombe, Moendjekreek en Machallkreek heeft Asabina het proces gestart voor verkiezingswinst in zijn woondistrict.

De goede ontvangst, opkomst en participatie van zijn districtsgenoten heeft voorzitter Asabina als buitengewoon hartverwarmend, enthousiast en hoopgevend ervaren. Opvallend was de opkomst van nieuwe gezichten, m.n. jongeren, maar ook de terugkeer van stonfutu’s.

Het viel de delegatie op dat het electoraat houvast, die zich vertaalt in meer en betere zekerheid nodig heeft. Hierop inspelend heeft voorzitter Asabina kernachtig het centrale thema bij de campagnevoering in zijn speech meegenomen, en dat is collectief ten strijde trekken tegen ongelijkheid en sociaal onrecht.

Samen moeten wij succesvol zijn, gaf hij zijn gehoor door. De kloof tussen zij die profiteren en zij die o.m. worstelen met wonen, werken, toegang tot kwalitatief goed onderwijs en technologie, water, energie, gezondheidszorg moet naar beneden. Wij gaan geen kansen onbenut laten om het belang en de noodzaak van decentralisatie en dus regionalisering en spreiding van de ontwikkeling gestalte te geven, vervolgde hij zijn speech.

Voorzitter Asabina verzekert het gehoor dat Brokopondo een belangrijk aandeel zal hebben in de historische overwinning die de partij in 2020 zal behalen. In dit kader zal binnen redelijke termijn het dreamteam, bestaande uit alle drie de kandidaten van Brokopondo op DNA-niveau aan het kiezersvolk worden gepresenteerd.

In 1991 en 2010 sleepte de partij van Asabina 2 DNA-zetels in Brokopondo in de wacht. De afgelopen verkiezingen is de BEP, in V-7 bekaaid ervan afgekomen en met lege handen naar huis gestuurd.

In zijn periode als parlementariër heeft Asabina zich bijzonder ingezet om de noden van zijn districtsgenoten aan te kaarten en oplossingen voor te zoeken.

Grotendeels van de Brokopondo-gemeenschap herinnerde zich Asabina als de beste parlementariër uit het binnenland en betuigde spijt voor het feit dat zij juist Asabina hebben laten vallen in 2015.

Vooral de first voters in 2015, zeggen hun steun te zullen geven aan de BEP zodat de partij ook aan de knoppen kan zitten en op die manier meer en beter in staat wordt gesteld om haar stempel te drukken op het regeerbeleid en de uitvoering hiervan.

Naast de geïnstalleerde kernen, heeft de BEP-delegatie een bezoek gebracht aan Klaaskreek, waar partij geïnteresseerden onder wie ex-BEP-ers zich aangemeld hebben om de partij te ondersteunen.

In de komende periode gaat de BEP, in aanloop naar haar 46ste jaardag op 29 april de resterende kernen in Brokopondo installeren.

Overige berichten