BEP gedenkt internaten met voedselpakketten

De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft acht internaten bedacht met voedselpakketten. De overhandiging aan vertegenwoordigers van de instellingen heeft vrijdagmiddag plaatsgevonden in het partijcentrum aan de Nieuw Weergevondenweg. Het sociaal gebaar staat in het teken van de herdenking van de Dag der Marron op woensdag 10 oktober.

BEP-voorzitter Ronny Asabina zei in een kort woord tot de aanwezigen dat de partij bewust heeft gekozen voor internaten waar overwegend districtskinderen verblijven. De geselecteerde instelling staan verspreid in zowel Paramaribo als in verschillende districten. “BEP is onder de indruk voor de bijzondere bijdrage van de opvoeders in deze internaten aan de vorming van de kinderen en daarmee ook onze maatschappij”, aldus de voorzitter.

Ondervoorzitter Edgar Dikan heeft namens de partij erkentelijkheid uitgesproken voor het werk dat de begeleiders doen. Hij sprak de hoop uit dat de kinderen dankbaar gebruik zullen maken van de geste en dat de ondersteuning vanuit de partij ertoe zal bijdragen dat de kinderen steeds beter gaan presteren.

De vertegenwoordigers van de internaten hebben hun dankbaarheid uitgesproken dat zij in aanmerking mochten komen voor een voedselpakket. BEP-voorzitter Asabina wil naar meer middelen zoeken, zodat de partij de noodlijdende internaten vaker kan bijstaan. “Wij hebben zelf ook niet veel geld, maar laat ons weten wanneer u weer echt vastzit, dan willen wij graag helpen kijken naar mogelijkheden”, aldus de voorzitter.

De begunstigde internaten zijn: Consolatrix Internaat te Abadoe Kondre, Internaat Stoelmanseiland, VOS Internaat, Jongensinternaat Zaailand, Internaat Atjoni, Christoforus Internaat, Meisjesinternaat Baling Sula en Asewa Otono.

Elk van de pakketten ter waarde van SRD 2.500 bevat onder meer: rijst (25kg), vlees (kip, zoutvlees, varkensstaart), zoute vis, eieren, blikjeswaren, broodbeleg, specerijen, aardappelen, uien, suiker, meel, zeep en veer meer.