fbpx
BEP bezorgd om positie illegale occupanten

De Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft in het weekend onder leiding van ondervoorzitter Andy Aboikoni, een bezoek gebracht aan het gezin van wie de woning te Leiding 20 in opdracht van een deurwaarder ontruimd en vernietigd is.

Bij die gelegenheid heeft de partij afdeling Wanica, o.l.v. Marlon Cairo en Paul Misdjan, een bedrag van SRD 5000 aan het getroffen gezin overhandigd om de kosten voor de komende dagen te helpen dekken.

Ondertussen is partijvoorzitter Ronnie Asabina drukdoende om in coalitieverband te kijken hoe er op korte termijn een oplossing gevonden kan worden voor alle bewoners in deze wijk die in soortgelijke omstandigheden verkeren.

Asabina zegt hij dat de partij het van belang vindt om bij dit soort voorvallen een duidelijk standpunt te verkondigen. De reden hiervoor is dat het in deze betreft enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om de rechten van burgers te waarborgen en anderzijds de plicht van de burgers om wet en recht te eerbiedigen.

Als politieke partij is het je verantwoordelijkheid om te helpen de juiste balans daarin te vinden, zonder te proberen andermans leed te gebruiken voor eigen eer en glorie.

De BEP stelt dat occupatie wettelijk verboden en dus strafbaar is. In geval van occupatie zal meestal ontruiming volgens de wet plaatsvinden met alle consequenties van dien. De partij waarschuwt daarom alle burgers om occupatie achterwege te laten.

De partij pleit daarom steeds voor een eerlijke verdeling van de rijkdommen en de kansen in het land, zodat burgers niet in een onzekere situatie terechtkomen en dan tot een onrechtmatige daad zoals occupatie overgaan.

Occupatie van grond doet zich al decennia lang voor in ons land en het kan maar niet worden gekeerd. De BEP vindt dat het tijd is om gezamenlijk serieuzer naar dit sociaal-maatschappelijk probleem te kijken omdat het iets zegt over de sociale structuur van onze samenleving.

In de Surinaamse samenleving wordt vooral de scheidslijn tussen rijken en armen steeds scherper waardoor bijvoorbeeld werkloosheid, criminaliteit en seksueel misbruik ernstige vormen aannemen en een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. De BEP verzet zich vanaf zijn bestaan tegen deze ontwikkelingen.

Tegelijkertijd zegt de BEP dat er in elke situatie van (vermeende) onrechtmatige handeling rekening gehouden moet worden met de rechten van de burgers. De partij roept daarom de bevoegde instanties op om bij hun optredens zoals hardhandige ontruiming, rekening te houden met de naleving en waarborging van de rechten van de burgers (mensenrechten).

De BEP probeert sinds zijn ontstaan een wezenlijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de grond- en woningnood in het land omdat deze vaak sommige burgers tot wanhoopsdaden drijft.

In de huidige regering levert de BEP als partner op basis van zijn eigen kracht een bijdrage aan het beleid op dit gebeid. De partij wil meer dan dat doen. Daarom streeft de BEP ernaar om in de komende verkiezingen meer zetels te behalen om het beleid in voldoende mate te kunnen beïnvloeden, conform haar ideologie en kernwaarden waaronder het bestrijden van sociale ongelijkheid en het streven naar eerlijk delen.

Meer nieuws

216 repatrianten hebben gestemd

GFC NIEUWS- Repatrianten in quarantaine hebben op 25 mei hun stem uitgebracht. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Hertelling stembureau 168 nog gaande

GFC NIEUWS- Voorzitter Mike Nerkust van het Hoofdstembureau Paramaribo heeft bekendgemaakt dat stembureau 168 (Latour ) wegens ongeregeldheden opnieuw geteld zal worden. Dikke vrouwen makkelijk…

Hertelling biljetten stembureau 168 Paramaribo

GFC NIEUWS- Vanwege een onvolledig proces-verbaal zullen de stembiljetten van stembureau 168 van Kiesdistrict 1 Paramaribo opnieuw worden geteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

SNWIS blijft de tellingen volgen

Vanmiddag omstreeks 12.00 uur wordt het verkiezingsproces voor wat Paramaribo betreft, voortgezet in het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Ingezonden| De kaarten zijn geschud

GFC NIEUWS- In mijn column van 19 mei 2017 met als kop “Wat Nu” stelde ik onder meer dat tijdens een NDP-bijeenkomst destijds in OCER…

AFP bezorgd over verloop verkiezingsproces

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend bij het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Zetel Wanica toch naar PL

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo heeft in plaats van ABOP de zetel in Wanica behaald. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

ABOP maakt goeie beurt

GFC NIEUWS- De ABOP van Ronnie Brunswijk heeft volgens de voorlopige cijfers van de verkiezingen van 25 mei landelijk 9 zetels behaald, 4 meer dan…

“100% groei voor de NPS”

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft bij de verkiezingen van 25 mei volgens de voorlopige cijfers 4 zetels landelijk behaald. Dikke vrouwen makkelijk…

Surinaamse ambassadeur in Indonesië overleden

GFC NIEUWS- De Surinaamse ambassadeur in Indonesië, Benz Abas, is gisterochtend overleden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Stembureaus landelijk open tot 21.00 uur

GFC NIEUWS- De stembureaus zijn landelijk tot 21.00 uur open, maakt het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bekend in een verklaring. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Studenten ontvangen op de valreep bereidverklaring

GFC NIEUWS- 31 studenten van hoger onderwijsinstellingen in Suriname hebben zondag een bereidverklaring ontvangen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Dc Nickerie verwacht goede opkomst

GFC NIEUWS- Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe van Nickerie geeft aan dat het Hoofdstembureau Nickerie op schema is. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

‘Coronie is ready voor de verkiezingen’

GFC NIEUWS- Het district Coronie is organisatorisch gereed voor de verkiezingsdag vandaag, maandag 25 mei. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Stemmen met uw identiteitskaart

GFC NIEUWS- Vandaag, 25 mei, mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dikke vrouwen…

SNWIS verhoogt waarnemerscapaciteit met 350%

GFC NIEUWS- Bij de aanstaande verkiezingen wordt verwacht dat er ruim 20 internationale waarnemers aanwezig zullen zijn in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

De IDOS-peiling

GFC NIEUWS- Suriname verkeert sinds enige tijd in een heuse verkiezingsroes. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

VG Himmat en stichting OHM doneren weer

GFC NIEUWS- De afgelopen weken zijn de laatste goederen uit de 16e sociale goederencontainer van Vrienden Groep (VG) Himmat gedoneerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Multipurpose kunstgrasveld Geyersvlijt geopend

GFC NIEUWS- Het ressort Blauwgrond heeft een sportaccommodatie erbij, namelijk een multipurpose kunstgrasveld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…