BEP bewijst multi-etniciteit met kernen Nickerie

De partij voor Broederschap en Eenheid in de politiek (BEP) is een multi- etnische partij.

Dat is zaterdagavond 6 april 2019 wederom gebleken bij de installatie van tien kernen, één afdelingsbestuur en een jongerenraad door het hoofdbestuur in de Van Pettenpolder te Nieuw Nickerie.

De kernen in Nickerie zijn een smeltkroes met Surinamers uit alle bevolkingsgroepen. Ondervoorzitter Edgar Dikan (minister Regionale Ontwikkeling) leidde delegatie uit Paramaribo namens voorzitter Ronny Asabina.

De geïnstalleerde kernen zijn: Nieuw-Nickerie, Van Pettenpolder, Nationaalproject West, Nationaalproject Oost, Wageningen, Emanuelstraat, Awadhoesseinweg, Paradise, Henarpolder, Sidoredjo en Sidoredjo-Statenweg.

Bij de installatie heeft Dikan op de kernvoorzitters het beroep gedaan zich op te stellen als waardige ambassadeurs van de partij. Hij wees zowel de voorzitters als de kernleden op het belang van een hechte onderlinge band om een goed verkiezingsresultaat te behalen.

De ondervoorzitter heeft de kernbesturen en de -leden gevraagd om ervoor te zorgen dat informatie van de partij altijd toegankelijk moet zijn voor partijleden en nieuwkomers in de BEP.

Hij heeft hen ook gewaarschuwd voor politieke tegenstanders, die met vuil zullen smijten op de partij en mensen in de voorhoede posities. “Kwajongens gooien geen stenen naar bomen zonder vruchten. Ze zagen u niet staan. Nu de BEP uw waarde heeft ingezien, zullen ze u benaderen om bij hen aan te sluiten. Als de stenen en stokken op u afkomen, weet dan dat u bloeiende bent”, zegt Dikan.

De ondervoorzitter is blij met de landelijke groei van de partij. Verder zegt hij dat de partij onder alle omstandigheden zal blijven optrekken als een grote hechte familie en dat niemand wordt achtergelaten,” aldus de ondervoorzitter.

Dikan vroeg de geïnstalleerde kernenleden ook om samen het hoofdbestuur hard te werken aan verdere groei van de partij en daarbij de kernwaarden als waarheid en eerlijkheid hoog te houden en zo gezegend te worden met wijsheid.

August Lila, regio-coördinator BEP-Nickerie en hoofdbestuurslid, is onder de indruk van het werk dat de partijstructuren in het district hebben verricht.

Terwijl de structuren alle zeilen bijzetten om bij de verkiezing van 2020 een parlementszetel veilig te stellen, richt hij zich ook op het behalen van zoveel mogelijk zetels op het niveau van districts- en ressortraad. Hij ziet het hoofdbestuur graag op kort termijn weer in het district om meer kernen te installeren.

De delegatie van het hoofdbestuur bestond verder uit Monique Pintoe, Agnes Blijer, Justina Eduards, Paul Misdjan en Marlon Cairo