fbpx

“Beloofde bonus wordt betaald uit het beetje geld bestemd voor rentebetaling Oppenheimer”

GFC NIEUWS- De extra ondersteuning aan ambtenaren wordt betaald uit het beetje geld dat de overheid heeft overgehouden doordat zij heeft besloten de rente van 26 miljoen US-dollar aan het Oppenheimer Fonds niet te betalen, zegt president Chandrikapersad Santokhi.
De regering achtte het volgens de president niet verantwoordelijk om zo’n groot bedrag aan de samenleving te onttrekken en aan schuldeisers te geven. Zij heeft daarom ook het Franse internationaal financieel adviesbureau Lazard aan het werk gezet om met de schuldeisers te onderhandelen.
De door de regering aangekondigde bonus in het kader van 25 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid is volgens president Chandrikapersad Santokhi een redelijk bedrag. Het staatshoofd laat tijdens het bezoek van de regeringsdelegatie op 6 november aan Dritabiki door de Communicatie Dienst Suriname (CDS) optekenen dat het bedrag binnenkort bekend zal zijn.
President Santokhi legt uit dat eenieder de bonus krijgt. “Eenieder krijgt, let wel eenieder krijgt, dus alle werknemers, niet alleen ambtenaren, ook de werknemers in de private sector.” Het ligt in de bedoeling dat ook naar de ijsman, marktverkoper, taxichauffeur omgekeken gedacht wordt.
Het staatshoofd zegt dat de regering drie maanden geleden een lege staatskas heeft aangetroffen en een schuld van 4 miljard heeft overgenomen. Zij heeft in twee maanden tijd echter ervoor gezorgd dat salarissen, pensioenen, algemene oudedagsvoorziening, algemene kinderbijslag, financiële bijstand niet alleen uitbetaald konden worden, maar met ingang van 1 november ook verhoogd. Dit dankzij prudent en zuinig beleid.
De regering heeft nu geld om haar financiële huishouding zelf op gang te brengen. De president zegt dat indien de regering door het niet betalen van de rente aan Oppenheimer een beetje geld overhoudt en armoeder binnen de samenleving constateert, het haar plicht is om dat beetje geld terug te geven aan de samenleving. De bonus is bedoeld om de noden binnen de samenleving te lenigen. “Het is een redelijk bedrag, om het volk dat offers brengt ook tegemoetkomen wanneer wij het een beetje beter krijgen in onze kas.”
Het staatshoofd zegt minister Armand Achaibersing van Financien en Planning reeds de opdracht hebben gegeven voor een bonus in december. Dit zal geschieden aan de hand van de evaluatie van de bonus deze maand. “Aan de hand van de evaluatie gaan we dan ook de mogelijkheid bekijken om een kerstbonus te geven aan het volk. Omdat het volk dat nodig heeft.”
Vervolgens zal de regering in januari starten met de onderhandelingen over een loonronde. Er is al een brief geconcipieerd naar de Sociaal Economische Raad (SER). Aan dit instituut zal advies worden gevraagd over het loonniveau cq. het percentage dat gegeven zou moeten worden. Dit zodat er geen inflatoire werking ontstaat noch dat de economie ontwricht wordt.
President Santokhi: “Aan de hand van het advies gaan we kijken wat beschikbaar is in kas en op basis daarvan het volk tegemoetkomen, zeker de ambtenaren die het moeilijk hebben.” Het staatshoofd zegt dat wanneer mensen tijdens crisis de buikriem strakker aanhalen, ook aan hen moet worden teruggegeven wanneer er geld bespaard is.”

BEKIJK OOK
Onderhoudswerkzaamheden Wegenautoriteit aan brug over Parakreek gestart