Belofte president Bouterse nagekomen te Brownsweg

President Desiré Bouterse deed in 2018 de belofte om het verzoek van verantwoordelijken van het MinOWC, de directeur van Mulo-Brokopondo en de districtscommissaris Frederik Finisie, na te komen.

Dit verzoek hield in, het bijbouwen van lokalen voor Mulo Brokopondo.

Vanwege de urgentie voor de plaatsing van Mulo-leerlingen is toen in samenspraak met de verantwoordelijken van het MinOWC besloten met spoed de in aanbouw zijnde vleugel van O.S. Brownsweg af te bouwen. Zodoende kon aan de leerlingen van Brownsweg en omgeving de mogelijkheid worden geboden om het onderwijsproces zonder stagnatie te volgen.

Op maandag 29 januari 2019 vond de ingebruikname plaats van Dependance Mulo-Brokopondo te Brownsweg. De districtscommissaris Frederik Finisie die de ingebruikname van Dependance Mulo-Brokopondo officieel vaststelde zei als volgt, “De leerlingen zullen hun intrek nemen om onderwijs te volgen. Dit was een zeer dringende noodzaak omdat in bepaalde klassen het aantal leerlingen ver boven de klasse formatie was en de leerkrachten onmogelijk een klas van 65 leerlingen draaiende konden houden. Leerlingen waren genoodzaakt heel erg vroeg van huis te gaan, met alle negatieve gevolgen voor hun leerprestatie.”

Milton Top, hoofdinspectie Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau (VOJ), heeft de directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, vertegenwoordigd. Top is één van de trekkers voor de bouw van meer lokalen te Brownsweg.

Hij haalde aan dat leerlingen onder moeilijke omstandigheden lessen moesten volgen, vandaar dat hij ervoor opkwam en er hard tegenaan ging om deze leerlingen op een betere locatie te plaatsen. “Ik heb een speciale plaats in mijn hart voor de kinderen van Brokopondo en ik roep daarom ook de ouders op, om het kind alle medewerking te verlenen om hun doelen op school te bereiken. De leerlingen moeten ook na schooltijd de gelegenheid krijgen onder supervisie van volwassenen om schoolwerk te oefenen in de schoollokalen”.

Namens de minister en de directeur van het MinOWC, feliciteerde hij de bevolking met deze aanwinst. Hij riep de ouders op om erop toe te zien dat hun kind alle hulp krijgt en de ouders regelmatig contact onderhouden met de school, zodat zij op de hoogte blijven van de prestatie van hun kind.

Hoofdinspecteur Basisonderwijs Orwine Velantie, die de directeur van MinOWC vertegenwoordigde, heeft heel hard gewerkt aan het bereiken van deze mijlpaal. Velantie zegt dat deze lokalen de Basisschool toebehoren, maar dat zij dit in bruikleen geven, totdat de overheid voor de leerlingen van Brownsweg hun eigen Mulo-gebouw heeft afgebouwd. De bouw van deze Muloschool staat momenteel stil.

Ria Atipi, directeur van Mulo Brokopondo, is heel erg gelukkig met deze mogelijkheid. De school telt in total 434 leerlingen, waarvan 67 naar de Dependance zullen gaan. Daar zullen 5 leerkrachten, inclusief coördinator Letisa Waidi van Dependance Brokopondo worden ondergebracht.

Door deze oplossing zijn de leerlingen van Mulo-Brokopondo centrum thans per lokaal redelijk in aantal om in een aangename sfeer les te kunnen volgen.

De districtscommissaris streeft ernaar een volledige Muloschool te laten opzetten te Brownsweg. Brokopondo is een kinderrijk district, waardoor de autoriteiten moeten zorgen voor de ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

De leerlingen van Mulo Brokopondo Centrum komen vanuit 9 dorpen in het district met MinOWC schoolvervoer, om onderwijs te volgen in het Brokopondo centrum. Hij spreekt de hoop uit dat Mulo Brownsweg heel spoedig een feit zal zijn, zodat de leerlingen in hun eigen vertrouwde omgeving het onderwijsproces kunnen volgen.

Overige berichten