fbpx
Beleidstechnische samenwerking Financiën en CBvS

Door de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is een beleidstechnische samenwerking beklonken, waaruit adviezen voor het te voeren fiscaal en monetair beleid moeten voortvloeien.

Het Monetary and Fiscal Policy Coordination Committee (MFPCC) is opgericht dat aan beide bestuurders een ​​periodiek forum biedt om kwesties van wederzijds belang te bespreken en te zorgen voor beleidsconsistentie tussen de twee instellingen.

Een dergelijke samenwerkingsvorm tussen de twee monetaire autoriteiten wordt toegepast in vele andere landen. Het is gestoeld op de wisselwerking tussen fiscaal en monetair beleid en het verband met de algehele economische ontwikkeling. Zo is nodig dat de overheid een goed kasbeheer kan voeren, met de wetenschap over de algehele liquiditeitsgraad en de risico-appetijt van financiële instellingen en niet-financiële investeerders.

De moederbank daarentegen zal conclusies trekken uit het overheidsoptreden binnen de economie en de mogelijke impact daarvan op de monetaire en geld aggregaten. Die houdt zij in het vizier als onderdeel van een van haar wettelijke taken, namelijk het bevorderen van een stabiele en lage inflatie.

Andere raakvlakken voor het fiscaal en monetair beleid zijn onder andere de valutamarkt, de gezondheid en effectiviteit van het financieel stelsel, financiële educatie en anti witwas en -terrorismefinanciering.

Het MFPCC wordt opgezet niet alleen om korte termijn urgente zaken van wederzijds belang te behandelen, maar ook om structuren vorm te helpen geven waardoor op middellange-termijn er een modernisering en hogere efficiëntie van de taakstellingen en –uitvoering ontstaan. Bijvoorbeeld: aansluiting Treasury Single Account op het Nationaal Betaalsysteem maar ook aspecten zoals het moderniseren van de Bankwet. De lopende agenda zal in overleg worden bepaald.

De minister van Financiën is ex officio voorzitter van het MFPCC en de Governor is plaatsvervangend voorzitter. Overige leden van het MFPCC behoren tot het senior management of adviseurs, met andere woorden functionarissen met bewezen expertise in het analyseren van macro-economische ontwikkelingen, prognoses en grondige kennis van fiscale en monetaire beleidsinstrumenten.

De overige leden zijn:

De heer J. Tawjoeram en mevrouw J. Ten Berge (Ministerie van Financiën);
De heer W. Orie en de heer de heer M. Soekhnandan (Centrale Bank van Suriname).

Niettegenstaande deze belangrijke coöperatie, zullen het mandaat en de zelfstandigheid van het Ministerie als gespecialiseerde werkarm van het financiële en fiscale regeringsbeleid, maar ook de onafhankelijkheid van de Bank dringend worden geaccepteerd en gerespecteerd.

Meer nieuws

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.