fbpx

Beleid regering heeft volk gedompeld in armoede

Dit zei de fractieleider van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, tijdens de behandeling van de Algemene Politieke Beschouwing op de begroting 2018.

Santokhi: “als wij de vraag zouden moeten beantwoorden of het gepresenteerde regeerbeleid voldoet aan de grondwettelijke bepalingen nl. de artikelen art 4, art 5, art 6, art 154 en art 40 van de grondwet, die o.a. aangeven de constitutionele richting en de randvoorwaarden voor de inrichting van de economie en het financieel beleid en waaraan de regering zich zal moeten houden, dan moeten wij concluderen, dat het gevoerde beleid van de regering niet heeft geresulteerd in het bereiken van deze Grondwettelijke beleidsdoelen.

Het zijn zeker geen vrijblijvende zaken die in de Grondwet zijn opgenomen, maar het zijn constitutionele verplichtingen om te zorgen voor voldoende bestaanszekerheid van het volk.

In tegendeel heeft het beleid gezorgd voor substantiële erosie van de bestaanszekerheid, en het volk is gedompeld in een bittere armoede”.

De VHP-leider wees erop dat de prijzen van alle goederen zijn gestegen als gevolg van de gestegen wisselkoers van 2.78 SRD/USD in 2010 naar 7.60 SRD/USD, een stijging van circa 270% met het gevolg ernstige armoede, dit ondanks grote opbrengsten uit de mijnbouw en een voldoende monetaire reserve.

Beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in deze periode is beslist ook niet in overeenstemming met het mandaat dat de regering heeft gekregen van het volk en dat is zorg voor voldoende bestaanszekerheid, voerde hij verder aan.

OOK INTERESSANT
Strategic Recruitment Suriname deelt inzichten over de huidige trends in de Surinaamse jobmarkt

“De regering heeft een beleid gevoerd, ondanks waarschuwingen van oppositie, zeker de VHP fractie, maar ook tal van deskundigen, waarbij steeds meer uitgeven wordt, dan verdiend wordt, hetgeen in strijd is met de grondwettelijke verplichting.(onder andere GW art 4 en 154).

De schade, pijn, zorg en verdriet, dat het volk heeft geleden en nog steeds lijdt als gevolg van dit tot nu toe gevoerd wanbeleid, kan niet ongedaan worden gemaakt, maar het beleid kan wel omgebogen worden naar goed beleid en goed bestuur.

De roep en aanmaningen van oppositie werden terzijde geschoven, terwijl de coalitie in het parlement met haar goedkeurende en ondersteunende houding naar de regering en haar beleid toe, mede verantwoordelijk gesteld moet worden voor de situatie waarin het volk is terecht gekomen.

We zien eveneens, dat het meer uitgeven dan verdienen beleid wordt gecontinueerd, zonder duurzame verdiencapaciteitsvergroting c.q. importvervanging, zonder diversifiëring van de economie.

Het is onze mening dat op deze wijze de regering geen duurzame bestaanszekerheid zal kunnen brengen, zoals de wnd. president belooft en zoals de Grondwet die eist, van de regering, maar ook zoals beloofd was aan het kiezersvolk door deze regering.

Dit beleid is zeker geen tering naar de nering leggen: het is gericht op een toekomstig faillissement van onze toekomst, als er geen onmiddellijke beleidsombuiging komt”, aldus Santokhi donderdag in DNA.(GFC)