fbpx

Belastingdienst ontvangt ASFA en VSB

GFC NIEUWS- De leiding van de Belastingdienst is gesprekken gestart met verschillende belangenorganisaties.

De eerste dialoog vond eerder deze week plaats met vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).

Het doel van de ontmoetingen is om duurzaam dialoog te starten en te onderhouden. Beide vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn het erover eens dat er meer dialoog nodig is tussen de overheidsdiensten en de private sector.

Belastingdienstdirecteur Armand Zunder wil met deze meetings een formeel platform creëren waarbij wordt gekeken naar wat partijen voor elkaar kunnen betekenen.

Een deel van de particuliere sector betaalt vanwege de Covid-19-crisis momenteel geen directe belastingen. Dit zou in 2020 voor de staat een verminderd inkomen van 40 tot 50 procent kunnen betekenen. Hierdoor kunnen de staatsuitgaven in gedrang komen. Terwijl die vanwege de crisis juist toenemen. “Bij de huidige crisis moet je zorgen voor liquiditeit in de economie, waardoor de productie door kan gaan, voor betere tijden”, zegt Zunder.

“Je particuliere sector is de motor van de economie, die genereert een deel van de belastinginkomsten, maar vooral werkgelegenheid, en die moeten dus door draaien.” De Belastingdienstdirecteur, zegt dat elke crisis tot een goed einde komt in Suriname, maar dat ernaar gestreefd moet worden, dat er zo min mogelijk verliezers ontstaan. In dit geval zijn dat economische verliezers. Door regelmatig dialoog kan samen worden gekeken naar de randvoorwaarden die nodig zijn om samen uit deze crisis te komen.

BEKIJK OOK
Datasur ontwikkelt webapplicatie voor juridische sector

Voor beide gesprekspartners zijn wetgeving, handhaving van de verschillende belastingwetten en controle, randvoorwaarden die moeten worden aangepast of vernieuwd. Het herzien van vier belangrijke fiscale wetten en het gereedmaken van de infrastructuur van de Belastingdienst voor online aangifte zijn twee projecten waar momenteel aan wordt gewerkt.

Daarnaast zijn er duurzame vraagstukken die te maken hebben met de herstructurering van de Belastingdienst, zoals een transparant en rechtvaardig belastingstelsel. En de uitdaging van het 24 uur beschikbaar zijn van de douanedienst. Verder de verzelfstandiging van de Belastingdienst en de herziening van het grondstoffenbesluit.

Ook het Covid-19-noodfonds en productiefonds en een ‘Express Lane’ voor geregistreerde bedrijven die producten exporteren, zijn enkele punten waar nader over gesproken zal worden.

De ASFA en de VSB zullen de onderwerpen inventariseren die door de jaren heen onder de aandacht zijn gebracht van ministers van Financiën en de Belastingdienst. Daarna zal worden besproken hoe de aandachtspunten gefaseerd aan te pakken.

De volgende organisaties waarmee de Belastingdienst in dialoog gaat zijn: de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de vakcentrales, de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB), de Bankiersvereniging en de Consumentenkring.