fbpx
Belastingdienst beraadt zich over de toekomst

GFC NIEUWS- De Belastingdienst Suriname beraadt zich over haar toekomst.

Om te weten welke richting zij op moet gaan, is het noodzakelijk een jaarplan voor handen te hebben. Ronny Asabina, lid van het Management Team Belastingdienst spreekt van een op maat gesneden plan.

Belastingambtenaren hebben zich tijdens een workshop bij de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD) en in aanwezigheid van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, hierover gebogen.

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals: De toekomst van belastingen in Suriname; Ontwikkelen van de Belastingorganisatie; Uitdagingen van de Aanslagregelaar; Perikelen van de Ontvanger en Opleidingen binnen de Belastingdienst.

Asabina benadrukt het belang om bij elkaar te komen. “We leven in een steeds veranderende wereld en als belastingorganisatie die midden in de maatschappij opereert, moet je voldoen aan het politieke én het maatschappelijke verwachtingspatroon. “Daarom is het altijd goed dat we met elkaar zitten, de koppen bij elkaar steken om te komen tot een op maat gesneden plan, dat we moeten gaan uitvoeren.

Marita Wijnerman, hoofd Fiscale Zaken Indirecte Belastingen, legt de nadruk op de voortgang van de dienst. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een jaarplan wordt samengesteld.

Wijnerman: “We hebben ervoor gekozen om niet achter onze bureaus te zitten als lijnmanagers en een bijdrage te vragen van de afdeling, maar om in een werksessie bij elkaar te komen en met elkaar van gedachten wisselen over hetgeen wij uitgewerkt willen zien in een plan voor tenminste een jaar.”

Volgens Wijnerman moeten uit zo’n jaarplan uitvoerbare kwartaalplannen voortvloeien. “Het is noodzakelijk en goed dat je als organisatie weet welke richting je opgaat”.

Tot nog toe wordt er met een meerjarenplan gewerkt, maar ze acht een jaarplan ook van belang. Hiermee kan namelijk de richting voor een bepaald jaar bepaald worden. “Kwartaalplannen zijn beter uitvoerbaar en de gedachte is dat we met dit soort plannen nu echt wel een stap moeten maken”, aldus Wijnerman, hiermee doelende op de hervorming van de dienst, waarbij ook van belang is na te gaan wat wel of niet realiseerbaar is.

Hardy Plet, zelf deurwaarder én voorzitter van BTPDB, juicht het toe dat ambtenaren van de verschillende afdeling bij elkaar zijn gekomen om de toekomst van de Belastingdienst te helpen bepalen. Naast het verbeteren van de dienst acht hij het opschonen van het belastingsysteem ook van belang.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.