fbpx

NPS: Belangrijke bijdrage Marrons aan ontwikkeling

INGEZONDEN– Ook nazaten van Marrons leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname.

De Nationale Partij Suriname (NPS) benadrukt op de Dag der Marrons dat elke Surinamer die het hart op de juiste plek heeft, een steentje bijdraagt aan de opbouw van ons land. Dit geldt zeker ook voor de marrons.

Nog voor zij de bossen in vluchtten, is met bloed, zweet en tranen geploegd op de plantages met als resultaat hoge producties voor met name de toenmalige kolonialisten.

Wanneer een greep wordt gedaan in het verleden, zijn afstammelingen van Afrikanen die tussen 1650 en 1830 door voornamelijk Nederlandse slavenhalers naar Suriname gebracht.

Het ging om ruim een kwart miljoen Afrikanen die als slaven op plantages te werk werden gesteld, eerst door de Engelsen tijdens de Engelse kolonie (1650-1667), daarna door de Nederlanders.

De slaven probeerden steeds aan het ongewenste en vaak wrede slavenbestaan te ontsnappen. Dat lukte na vele ontsnappingsmomenten uiteindelijk officieel op 10 oktober 1760 toen het vredestraktaat werd gesloten tussen het toenmalige koloniaal bestuur en de Aucaners.

Met dit vredestraktaat werd de vrijheid en zelfstandigheid van de Marrons bevestigd. De eerste viering van de Dag der Marrons vond echter pas plaats op donderdag 10 oktober 1974.

Sinds hun vrijheid, heeft deze groep burgers gewerkt aan het terugkrijgen van haar identiteit en gestreefd naar een beter bestaan. Die strijd vindt tot nu toe op verschillende niveaus plaats, waarbij de NPS in de begin jaren negentig een belangrijke rol heeft gespeeld middels het brengen van onderwijsmogelijkheden in de verre binnenlanden.

BEKIJK OOK
TCT roept op tot bewustwording toerismesector

Aangezien goed onderwijs een belangrijke bron van ontwikkeling en groei is, wordt dit nu nog hoog in het vaandel gedragen.

De partij is van mening dat elke Surinamer, ongeacht hun woongebied en achtergrond gekend moeten worden in het ontwikkelingsbeleid van de regering. Dit geldt ook op het vlak van de gezondheidszorg waar ook de NPS een voorname rol heeft gespeeld door het bouwen van poliklinieken in de verafgelegen gebieden en mede de basis heeft gelegd voor zaken aangaande het recht op grond.

Met als credo dat gelijkheid voor een ieder moet gelden, roept de NPS alle verantwoordelijken op om anno 2021 serieuzer dan voorheen te werken aan het vestigen van een natie waarin liefde, begrip, respect en tolerantie voor elkaar de boventoon voert.

Er is geen ruimte voor enige vorm van racisme en dominantie van één of meerdere groepen. Dit komt drukkend over op de samenleving en het overheidsbeleid en het leidt ons af van de eenheid die wij willen realiseren.

Laten wij met elkaar samenwerken aan een mooi Suriname.

De NPS feliciteert u allen met de Dag der Marrons.