fbpx

Belangengroep “Verontruste Aandeelhouders Hakrinbank” gaat naar de rechter

“Bent u aandeelhouder van Hakrinbank N.V.? Weet u dat de Staat Suriname en Staatsolie N.V. een hoger percentage aandelen in Hakrinbank N.V. hebben, dan wettelijk is toegestaan?”

“Weet u dat de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011 (WTK) de zeggenschap op zulke aandelen beperkt en bepaalt dat de Staat Suriname en Staatsolie N.V. hun aandelenbelang op uiterlijk 22 november 2014 moesten hebben afgebouwd?”

“Weet u dat de Staat Suriname en Staatsolie verzuimd hebben dat te doen en dus vanaf die datum onrechtmatig zeggenschap uitoefenen in Hakrinbank N.V.?”

“Weet u dat deze ongeoorloofde en ongewenste situatie zeer nadelige gevolgen heeft voor u als aandeelhouder Hakrinbank N.V.?”

Dit alles staat in een oproep van de belangengroep Verontruste Aandeelhouders Hakrinbank N.V.”

BEKIJK OOK
Jongeren maken kennis met rechtssysteem, gevolgen geweldshandelingen en andere vormen van geweld

Verontruste aandeelhouders gaan volgens de belangengroep nu naar de rechter om in een kort geding te eisen dat de Staat Suriname, Staatsolie, Hakrinbank en de directie en Raad van Commissarissen van de Hakrinbank de regels van de WTK correct toepassen en de onrechtmatige zeggenschap van de Staat Suriname en Staatsolie bij Hakrinbank wordt beperkt.

“Let op uw zaak en ondersteun het kort geding!”

“U kunt als aandeelhouder Hakrinbank dit kort geding ondersteunen.”

Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 16 augustus registreren door een e-mail te sturen naar het Advocatenkantoor North West Legal op het e-mailadres [email protected]