Belangencollectief Palissadeweg eisen duidelijkheid over gifbergingen Alcoa

Naar aanleiding van de publiekelijke uitspraak gedaan door leden van het onlangs geproclameerde Actiecomité Alcoa betreffende gifbergingen aan het einde van de Palissadeweg en omgeving, hebben verontruste buurtbewoners, verkavelaars, zandopgravers en overige belanghebbenden een meeting georganiseerd. Op de rumoerige bijeenkomst werd de volle zaal van aanwezige belanghebbenden geïnformeerd door het Actiecomité, vertegenwoordigd door Erlan Sleur, Wim Bakker, Parmin Singotiko en Xaviera Jessurun, over gifbergingen van de Suralco.

Vervolgens kwamen enkele ondernemers aan het woord die grote investeringen in het gebied hebben gedaan, waaronder het verkavelingsproject ‘The New City’. De sprekers gaven aan in het nationaal belang wel mee te willen werken mits zaken op waarheid berusten.

Overige buurtbewoners en belanghebbenden waren het oneens met de wijze waarop het Actiecomité het gebied zonder enige vorm van bewijs in relatie brengt met mogelijke gifbergingen. Niet alleen ondernemers, maar ook buurtbewoners zijn bang dat de ongenuanceerde uitspraken het gebied kunnen stigmatiseren, met alle financiële, economische en sociale gevolgen van dien.

Ook bleek al gauw dat er mogelijk kwade bedoelingen achter de uitspraak schuilen, omdat de kroongetuige van het Actiecomité een persoonlijke vete heeft met een grondeigenaar. “Een grote blunder van het Actiecomité is de bewering, door hun geïllustreerd middels een luchtfoto, dat mogelijk een omcirkeld gebied op het bedoelde terrein een indicator moet zijn van de gifberging. Echter blijkt dat het in deze gaat om een paardenracebaan, aangelegd door die grondeigenaar”, laat het Belangencollectief weten.

Veder spraken enkele deskundigen, waaronder een ex-Suralconiër Iwan Wormer, die nauw betrokken was bij de aanleg van het systeem voor gifberging achter Paranam, belanghebbenden toe. Deze deskundige gaf tot in details een weergave hoe op verantwoordelijke wijze gifstoffen, die op dat moment niet verwerkt konden worden, zijn geborgen in de omgeving van Paranam. Dit leidde tot verdere ontkrachting van de beweringen van het Actiecomité ten aanzien van de Palissadeweg.

Door de belanghebbenden werd voorgesteld dat het Actiecomité in de toekomst verantwoordelijker te werk gaat en eerst beweringen van derden verifieert, alvorens in de media en/of publiekelijk uitspraken te doen, ten einde te voorkomen om in hun zuivere doelen misleid te worden. Desondanks gaven de belanghebbenden aan dat zij het Actiecomité ondersteunen in de strijd tegen Suralco en het opruimen van mogelijke bergplaatsen, mits ze op correcte en verantwoorde wijze te werk gaan.(GFC)