fbpx

Belang godsdienstvrijheid ook in postmoderne tijd

De Surinaamse Religieuze Liberteit Associatie(SURLA) heeft in het kader van de Internationale dag van de Godsdienstvrijheid een workshop gehouden. Deze dag welke op 27 oktober is herdacht, wordt aandacht besteed aan de situatie in de wereld op het stuk van vrije godsdienstbeleving.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZA), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid op het gebied van religieuze aangelegenheden, heeft op deze dag aangegeven dat religie nog steeds een belangrijke rol inneemt in deze postmoderne tijd.

De workshop die gehouden is in de Ballroom van Torarica had als thema ‘Godsdienstvrijheid in een postmoderne Tijdperk’. Nationale en internationale sprekers hebben diverse inleidingen verzorgd waaronder ‘Godsdienstvrijheid een algemene beschouwing’, ‘De geschiedenis van godsdienstvrijheid in Suriname’, ’Godsdienstvrijheid en postmodernisme’ en ‘Godsdienstvrijheid en het LBGT- vraagstuk’.

Biza-functionaris Nasier Eskak, die namens minister Mike Noersalim de workshop opende, gaf aan dat op basis van de vele klassieke grond-en mensenrechten, die de basis vormen van onze democratische rechtsstaat, de beleving van godsdienstvrijheid optimaal wordt beleefd in Suriname. Hij citeerde hierbij uit artikel 8 van onze Grondwet: “Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden”.

OOK INTERESSANT
President Santokhi roept juist meer irritatie op door percelen te verdelen

De vele nationale religieuze vrije dagen en zaken als het gebroederlijk naast elkaar staan van een moskee en synagoge tot de keuze voor privéscholen met een religieuze inslag. Dit alles duidt aan, het belang dat Suriname hecht aan godsdienstvrijheid ook in deze postmoderne periode.

De minister van Binnenlandse Zaken acht het daarom evident dat er over de vrijheid van godsdienst moet worden gewaakt. De bewindsman doet een beroep op alle religieuze instellingen om de samenwerking met elkaar te verstevigen en sociaal maatschappelijke vraagstukken samen op te lossen.

“Godsdiensten bieden het fundament voor waarden en normen die een richtsnoer kunnen vormen om verdraagzaamheid en saamhorigheid aan te kweken en die te bestendigen. Want, alleen door verdraagzaamheid en het accepteren van elkaars verschillen kunnen we met z’n allen de vrijheid van godsdienst blijven garanderen”, aldus Eskak, namens minister Noersalim.(GFC)