fbpx

Belang aanname “conceptwet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid”

GFC NIEUWS- Staan we erbij stil hoe vaak vrouwen slachtoffers zijn van seksueel molest op de werkplek? Uiteraard is dat ook het geval met de mannen, maar in mindere mate.
Seksueel molest wordt omschreven als ongevraagde of ongewenste handelingen en gedragingen, verzoeken om seksuele gunsten of andere verbale, non-verbale of lichamelijke handelingen en gedragingen van seksueel aard, die de werk- of studiesfeer negatief kunnen beïnvloeden.
Dit kan betekenen dat er sprake is van ‘interne daders’ (collega’s, leidinggevenden) en ‘externe daders’ (klanten, cliënten, patiënten of leerlingen).
Seksueel molest kan plaatsvinden op de werkplek, maar ook buiten de fysieke werkplek. Het kan overal voorkomen, in grote en kleine bedrijven, bij de overheid, op scholen en in de gezondheidszorg of horeca. Seksueel molest op het werk is beschreven in verschillende internationale mensenrechtenverdragen als discriminatie op grond van geslacht en als een vorm van geweld tegen vrouwen. Ook onze Grondwet kent het verbod van het discriminatie. Seksueel molest is in 2019 speciaal geregeld in ILO Verdrag No. 190. Suriname moet dit verdrag nog ratificeren.
Seksueel molest op de werkplek heeft ernstige gevolgen voor de toekomst van de mens. Het beschadigt niet alleen de waardigheid van de persoon tegen wie zulke handelingen en gedragingen gepleegd wordt, maar schaadt ook het imago van het bedrijf.
Tevens raakt het arbeidsmilieu verstoord, hetgeen in strijd met artikel 28 van de Grondwet. Hierin is bepaald, dat alle werknemers ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging, gerechtigd zijn tot o.a. het verrichten van hun taak onder menswaardige omstandigheden, ten einde zelfontplooiing mogelijk te maken. Ook zijn zij gerechtigd tot veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarom juist verdient deze groep werknemers ook bescherming.
Immers, Suriname heeft de mensen- en vrouwenrechtenverdragen geratificeerd en desondanks ontbreekt echter nog steeds wetgeving inzake seksueel molest op de werkplek. Al ongeveer twee jaar is er een conceptwet door het ministerie van Arbeid aangeboden aan DNA die seksueel molest op de werkvloer moet voorkomen en bestrijden. Deze wet, die ook geweld op de werkplek behandelt, moet nog worden behandeld en aangenomen.
Slechts de ernstige vormen van seksueel molest zoals aanranding en verkrachting zijn thans geregeld in het Wetboek van Strafrecht. Echter zijn er ook andere gevallen van seksueel molest waarover er niets in het Wetboek van Strafrecht of in andere wetgeving is geregeld. Hierbij denk ik aan een minder ernstige vorm, bijvoorbeeld uitspraken over seksuele lust of “per ongeluk” houden van de borsten van de vrouw. Hiervoor is er geen strafrechtelijke aanpak vereist is, doch disciplinaire maatregelen.
Daar het een grondwettelijke plicht is van de Staat om het recht op werk zoveel mogelijk te waarborgen door o.a. gelijkheid van kansen bij de keuze van beroep en soort werk te garanderen, alsmede te verbieden dat toegang tot enige functie of beroep wordt verhindert of beperkt op grond van iemands geslacht, dient de Staat maatregelen te treffen om alle groepen werknemers te beschermen.
Het is nu hoogtijd om de conceptwet Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid dat voorbereid is door het ministerie van Arbeid op de agenda voor behandeling te plaatsen en het af te kondigen.
Mohnie V. Babulall
Advocaat

BEKIJK OOK
14-jarig meisje niet ontvoerd, scene in elkaar gezet