Bekende VHP-jongeren naar de NDP

Enkele prominente leden van de VHP zijn vrijdag officieel toegetreden tot de Nationale Democratische Partij (NDP).

Reza Kalloe, ex-ondervoorzitter van de Jongerenraad, Ranjeet Kanhai, ook ex-ondervoorzitter van de Jongerenraad tevens gewezen lid mediacommissie en voormalig lid van de Agrarische raad en Dinesh Paragh, gewezen lid Jongerenraad en ondervoorzitter van het Jeugdparlement, hebben hun lidmaatschapskaart in ontvangst genomen.

Al deze jongeren die zich bijzonder hebben ingezet voor de VHP, verlaten de partij uit ontevredenheid over de leiding en wensen hun krachten te geven aan de paarse partij.

NDP-topper Rabin Parmessar heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan het binnenhalen van deze jongeren en gaf ze persoonlijk hun lidmaatschapskaarten.

In een verklaring zegt de VHP dat het een jaar voor de verkiezingen is en is het dus een komen en gaan van leden. Dit is verwachtbaar en begrijpelijk. “De VHP is een zeer democratische partij, waar vrijheid om te kiezen en zich te uiten heel hoog geacht wordt.

De VHP respecteert de keuze van mensen. Er zijn enkelen die vertrekken, wat niet opweegt tegen de honderden die zich aansluiten bij de VHP om Suriname te helpen uit de crisis te raken.

De leden die zich aansluiten bij de oranje partij zijn van harte welkom. Degenen die de partij verlaten, dat wordt betreurd. De partij heeft er begrip voor dat in een uitzichtloze situatie van het land, personen c.q. jongeren eerder gelokt kunnen worden met materiële zaken.

Desondanks roept de VHP op om waakzaam te blijven dat er geen devaluatie van burgers plaatsvindt, middels omkoperij met staatsgelden.

De Orange Movement is een beweging die Surinamers bundelt om eensgezind het land Suriname te redden, het onrecht te bestrijden en goed bestuur af te dwingen”.

Overige berichten