fbpx

Behoud historische gebouwen Paramaribo

De historische stad Paramaribo staat opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

In het kader van het behoud van de oude en monumentale gebouwen is de laatste presentatie van het definitief concept vrijdag in het Waaggebouw gehouden.

Tijdens de presentatie werden uitvoeringsmodellen in kaart gebracht welke reeds aan de orde zijn geweest met enkele stakeholders. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de aanpak van dit bijzonder project.

Directeur Elviera Sandie van het directoraat Cultuur zegt dat er in 2017 al een leningsovereenkomst is getekend met de Inter-American Development Bank (IDB) om de historische binnenstad van Paramaribo nieuw leven in te blazen. Om dit project op correcte wijze uit te voeren is Newton Heritage Consulting aangetrokken.

Managing Director, Michael Newton, gaf aan dat de binnenstad niet alleen voor de toeristen aantrekkelijk wordt, maar ook onze kinderen en de totale Surinaamse gemeenschap moeten kunnen genieten van de historische waarde van Paramaribo.

Aanbevelingen zijn gedaan over hoe de historische stad Paramaribo, beter te laten functioneren en niet alleen te houden aan restauratie van de gebouwen. Er zijn meerdere organisaties bijgevoegd om samen met de bestaande ondernemingen het project tot uitvoering te brengen.

De laatste inbreng van de stakeholders wordt in de loop van de komende weken in het concept verwerkt, zodat het managementplan in juli gereed is.

Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zijn enkele belangrijke stakeholders in dit geheel project. De particuliere sector wordt natuurlijk erbij betrokken, want de overheid kan het zowel financieel als organisatorisch niet alleen doen.

Gedacht wordt aan particuliere fondsen om in de historische steden te investeren. Ambtelijke organisaties zijn ook bijzonder van belang om het programma goed in de gaten te houden.

Overige berichten