fbpx

Behoeftige bejaardenechtpaar krijgt nieuwe woning

GFC NIEUWS- De eerste steenlegging voor de bouw van een nieuwe woning voor het bejaardenechtpaar Berghaven-Veira aan de Tawajaripolder vond deze week plaats.

Deze handeling werd verricht door de bestuursdienst van Creola onder leiding van bestuursopzichter, tevens vertegenwoordiger van de districtscommissaris, Jimmy Lalta, Roel Leming als vertegenwoordiger van het dorpsbestuur Creola en een vertegenwoordiger van Stichting Toewijding aan het hart van het kind.

Kortgeleden werd de districtscommissaris van Saramacca geïnformeerd over het huis van dit echtpaar dat deels was ingestort. Na plaatselijk oriëntatie bleek dat naast de gedeeltelijke instorting, het huis in bouwvallige staat verkeerde.

BEKIJK OOK
Wat houdt de Surinaamse ontwikkeling tegen?

Mevrouw Veira heeft een lichamelijke beperking en zit in een rolstoel. Haar echtgenoot wordt gedialyseerd.

Vanwege de nood van dit echtpaar werd op instructie van de districtscommissaris in samenspraak met het dorpsbestuur van Creola en de Stichting een aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden.

Volgens planning moet de woning voor Kerst afgerond worden.